موضوعات
نویسندگان
درباره ما

درود بر شما حضور شما را در وبسایت گروه آموزش جغرافیای کنگاور خوش آمد می گوییم. امیدوارم مطالب وبسایت مورد استفاده شما باشد. حتماً با نظر خود مارا در پر بار نمودن محتوای وب یاری نمایید. با تشکر .
صحبت اله حکمتی
نویسنده: صحبت اله حکمتی |
یکشنبه 1388/03/03 |

والدین و کنکور

والدین و کنکور

مساله کنکور در خانوادههای مختلف واکنشهای متفاوتی را به وجو میآورد.بعضی از والدین بیتفاوتند و خیلی کاری به فرزندشان ندارند بعضیها اوضاع وشرایط راتسهیل نموده وامکانات لازم را فراهم میآورند.تعدادی ازوالدین هم حساسیت زیادی به موضوع نشان میدهند و سعی میکنند این حساسیت را در فرزندشان نیز تقویت مایند.والدینی هم هستند که به دلیل عدم رضایت از نوع فعالیت و تلاش فرزندشان برای کنکور،از اهرم های فشار استفاده میکنند. اما مناسبترین روش و بهترین راهکارها برای این مساله کدام است؟

1 -  واقعگرایی

درحال حاضرجنبه های غیرعلمی وغیرمنطقی زیادی درکنکور وجوددارندکه متاسفانه رایج هم میباشند.مشخصترین نمونهی این مشکل،اعلام وضعیت فوقالعاده درآخرین فرصت است.درحالی که دانش آموزان توقع میرود ازهمان سال اول متوسطه با تلاش برای درک وفهم مطالب،آمادگیهای لازم را درخود ایجاد وتقویت نمایند،اما در عمل برای دانش آموزان، هیچ سالی،سال آخر نمیشود به این ترتیب همه تلاشها،درس خواندنها وانگیزهها درسال آخرجمع میشود.منطق حکم میکندکه این روند راروشی عاقلانه و واقعگرایانه ندانیم امادر هر حال خود این وضعیت،واقعیتی است که باید آن راپذیرفت بیشتردانش آموزان با همین روند پا به آخرین سال تحصیلی میگذارند و لذا فشار وسختی زیادی رامتحمل میشوند،حداقل میتوان به دانش آموزان پایههای ما قبل توصیه نمود که برای آمادگی کنکور عاقلانهتر رفتارکنند وهمه چیز را به سال آخر موکول نسازند.

منظوراز واقعگرایی درمورد والدین است که اولا آنها توقعات خود را درخصوص احتمال موفقیت فرزندشان در کنکور بر اساس عوامل منطقی تنظیم کنید.مثلا از دانشآموزی که درسالهای قبل پیش نیاز لازم را کسب نکرده و ضعف پایهای دارد نباید توقع قبولی در یک رشتهی بالا داشت.یا دانش آموزان را که به هر دلیل از جمله تمایل برای ورود به بازارکامل،انگیزهی چندانی برای کنکور ندارد نمیتوان با اجبار به کنکور علاقمند ساخت.ثانیا رفتار والدین نیز باید از منطقی تبعیت کند.دیده میشود که گاه حساسیت و تب وتاب بعضی از  والدین بیشتر ازفرزند کنکوریشان است.باید مراقب باشید که به هیچ وجه نقشها جا به جا نشود.اگر کنکور را کار فرزندتان میدانید تقلا و حساسیت بیش از حد شما انگیزههای او را کاهش خواهد داد.

2 -  تقویت انگیزههای درونی

اگر میخواهید همراه خوبی باشید به تلاشهای مثبت فرزندتان بیش از نکات منفی توجه داشته باشید و به اصطلاح انگیزههای درونی او را تقویت نمایید. با این کار حس مسؤلیت پذیری او را نیز افزایش خواهید داد. این عرف بعضی از والدین است،تا زمانی که فرزندشان کار خودش را می کند کاری به کار او ندارند چون تصور میکنند وظیفهاش را انجام میدهد.اما به محض این که کوچکترین نشانهی تنبلی وکمکاری را مشاهده کردند بلافاصله عکس العمل تندی نشان میدهند.اتفاقا قضیه باید برعکس باشد.باید برای زمانی که وظیفه اش را انجام میدهد به او توجه کنید ونشان دهید که متوجه تلاش او هستید.از طرف دیگر فرزند شما ممکن است اشتباه کند،گاهی امکان دارد به استراحت نیاز داشته باشد وزمانی هم انگیزهاش را از دست بدهد،اینجا هم شما به جای واکنش تند،باید کمی مدارا وتحمل را پیشه سازید و باز دنبال رفتارهای مثبت او باشید نه نشانه های منفی. تاسف آور است که گاهی والدین میگویند فرزندشان هیچگونه حرکت مثبتی ندارد.آیا واقعا چنین چیزی امکان دارد؟ آیا این خود نشانه ی حداکثر بدبینی نیست؟ اگر چنین تصوری در مورد فرزندتان دارید به احتمال زیاد شما بیش از حد بدبین هستید وگرنه همه ی انسانها به ملاطفت و مهربانی واکنش مثبتتری نشان میدهند تا بدبینی وتندخویی. باز یادآوری این نکته برای والدین لازم است که رفتارهای مثبت را نشانه بروید و به دنبال علایم اثبات تنبلی و از زیر کار در رفتن نباشید.

3- اجتناب از تنش

حتی اگر حق با شماست تا حد امکان از ایجاد تنش،درگیری،وجروبحث به خاطر مسائل ریز و درشت اجتناب نمایید. ما عادت داریم وقتی مشکل شروع شد میخواهیم مشکل را همان جاحل کنیم،چیزی که معمولا امکان ندارد مگردر صورت استفاده از روشهای غیر از گفتگو! باید یاد بگیرید که دعوا هم زمانهای خاص خود را دارد.بله! باور کنید میتوان زمانهایی را هم برای دعوا تعیین کرد. یک مشکل درفضای آرام،منطقی ومسالمتآمیز بهتر حل میشود تا درمحیطی پر از اضطراب و استرس. یقین داشته باشید در یک فضای غیر منطقی و هیجانی،هیچ مشکلی به شکل منطقی حل نخواهد شد.

و یک نکته ی فوق العاده مهم دیگر،فرزند شما به خاطر شرایطی که در آن قرار دارد و فشاری که به او وارد میشود گاهی ممکن است رفتارهای تنش را از خود نشان دهد.بهانهگیری، نقزدن، رفتارتند و غیرمؤدبانه، بیقراری، سرجر و بحث رابازکردن، توقعات نامعقول و… ازجمله موارد رفتارهای تنشزا هستند.باز شما که درشرایط متعادلتری قرار دارید بهترمیدانیدهم به آرامش اوضاع وهم به آرامسازی فرزندتان کمک کنید.اگر شما هم بخواهیدعکسالعمل نشان دهید به طور حتم اوضاع از آن چه که هست بدتر خواهد شد. تجربه نشان داده است که دانش آموزان کنکوری در مقاطعی به دلیل استمرار فعالیت،خستگی و یا فشارهای محیطی دچار افت میشوند. ایام بعد از امتحانات نوبت اول در مورد دانش آموزان پیش دانشگاهی،بعد از ایام عید،و نزدیکیهای هفتههای پایانی ازجمله مقاطعی است که افت روحیه درآن زیاددیده میشود.هم والدین و هم دانش آموزان باید مراقب باشند،که این افتهای مقطعی را غیرعادی تلقی ننمایند و بدانند که این وضعیت گذرا است.والدین دراین مقاطع نباید ازتقویت انگیزههای درونی غافل بمانند.

4 – میانه روی

از قدیم گفته اند اعتدال درهمه چیز خوب است،حتی در کنکور! درخانوادههای زیادی دیده میشود که به خاطر کنکور فرزندشان.شرایط اضطراری و وضعیت فوقالعادهای اعلام میشود.هرنوع رفت و آمد خانوادگی ممنوع میگردد.بعضی از والدینحتی دیدوبازدیدعیدراهم قطع میکنند.بعضیها حتی تلویزیون راهم کاملا جمع میکنند.اینکه چنین رفتارهایی تا چه حد ضرورت داردجواب قاطعی نداردچراکه شرایط خانواده ها فرق میکند.اما بازهم تکرار می کنیم: اعتدال در همه چیز خوب است.مهمرفتارهای تند،یک طرفه وحساسیت برانگیز نیست،نکتهی مهم اعتدال و منطق موجود در رفتارهاست. گاه ممکن است یک بار مهمانی رفتن یادیدن یکی از افراد فامیل ویا حتی یک سفرمختصر،انگیزهای درفرزندتان ایجاد کندکه حتی عقبافتادگی چند هفتهای را جبران نماید.تحمل شرایطی سخت و یکنواخت برای مدت چندین ماه برای هرکسی مقدور نیست حتی اگر خودش رضایت داده باشد،ما چنین شرایطی را فقط برای 2ماه آخر توصیه میکنیم که در جای خود بدان اشاره خواهد شد….برای کل ایام کنکور.

5 - عدم مقایسه

یکی از لطمات سنگین خانوادهها برروی فرزندان،مقایسه ی آنها با دیگران است.بسیار پیش آمده که درجلسات مشاوره دانش آموزان کنکوری از وجود چنین جوّی در محیط خانواده به شدت ابراز نارضایتی کردهاند.مقایسه با دوستان افراد فامیل،فرزندان آشنایانی که قبول شدهاند،اگر چه با هدف ایجاد انگیزه صورت میگیرد،ولی عملا نتیجهای عکس به بار میآورد وگاه حتی باعث تنفر وبیزاری دانش آموزان نه تنها ازکنکور،بلکه هر موضوع مرتبط باآن میشود.مقایسه روش خوبی برای ایجادانگیزه نیست ویاحداقل تنهاروش ممکن نیست.به جای آن تقویت انگیزههای درونی راتوصیه می کنیم.

 نویسنده: صحبت اله حکمتی |
یکشنبه 1388/03/03 |

روش های  تمرکز حواس در کنکور

میخواهید یک جلسه مطالعه را شروع کنید،اما دست و دلتان به کار نمیرود و شرایط برای آغاز درس خواندن جور نمیشود.مطالعه را شروع کردهاید،اما بعد از گذشت زمانی،متوجه میشوید که اصلا در باغ نیستید و افکارتان در عالم دیگری سیر میکند!

به هنگام درس خواندن،سوژههای عجیبی از فوتبال گرفته تا خاطرات گذشته و نقشههای آینده،از گوشه و کنار ذهن بیرون آمده و شما را با خود همراه میکنند.در این شرایط،چه باید بکنید؟چه موانعی برای تمرکز حواس  وجود دارند؟چگونه باید با افکار مزاحم مواجه شوید؟

موانع تمرکز

عوامل متعددی میتوانند مانع تمرکز حواس باشند.اگر شرایط مکان مطالعه مناسب نباشد،اگر زمان مناسبی را برای مطالعه انتخاب نکرده باشید، واگرمطالعه را با هدفمندی و هوشیاری شروع نکنید، به طور حتم تمرکز لازم ایجاد نخواهدشد.اهداف و انگیزههای شما هم نقش بسزایی در تمرکز حواس دارند.داشتن انگیزهی قوی ومحکم میتواندبه شما کمک کند تا بر تمام مسائل حاشیهای غلبه کرده و با حوصله و دقت مطالعه کنید.اضطراب ناشی از حجم کار و ترس از قبول نشدن در امتحانات یا کنکور نیز،میتواند عاملی برای کاهش تمرکز باشد.عدم علاقه واقعی به درس و یادگیری هم عاملی بسیار مهم دراین زمینه است.شاید مهمتر از همهی این عوامل،نقش و تاثیر افکار مزاحم و حاشیهای است. در هر حال نکتهی مهم این است که بتوانید موانع تمرکز حواس را تشخیص دهید.

کلید

برای یافتن راههای ایجاد و افزایش تمرکز حواس،ابتدا باید بتوانید مانع تمرکز را تشخیص دهید. مرور اهداف و انگیزه ها بارها به اهمیت اهداف و انگیزهها اشاره کردهایم.تاکید میکنیم که برای کسب نتیجه بهتر در درس خواندن و کنکور،لازم است انگیزه های درونی قوی و شفاف داشته باشید و نکتهی مهم آن که،لازم است هراز چند گاهی این انگیزهها را مرور و بازبینی کنید.شما ممکن است آن قدر خود را درگیر افکار مربوط به درس وکلاس وتست وغیره سازیدکه انگیزههایتان مورد غفلت و فراموشی قرارگیرند.با خودتصمیم بگیرید هفته ای یک بار،عهد و پیمان خود را با خودتان تازه کنید و به خودتان قول بدهید که از هیچ کوششی برای موفقیت دریغ نخواهید کرد.

کلید

مرور مستمر اهداف و انگیزهها،شما را در افزایش تمرکز حواس یاری خواهد داد.

کنترل اضطراب

اگر چه اضطراب موضوعی نیست که در این مختصر بتوان دربارهی آن بحث کرد،اما حداقل باید به ایت نکته اشاره کنیم که اضطراب به خودی خود بد نیست و از نظر روان شناسان،وجود میزانی از اضطراب برای داشتن انگیزه لازم است.مشکل زمانی شروع میشود که شدت اضطراب افزایش یابد.اضطراب زیاد،نه تنها کمکی به موفقیت نمیکند،بلکه مانعی برای آن محسوب میشود. در فضا و شرایط اضطرابزا، مکان تمرکز حواس نیز از بین میرود.بهترین راه مواجهه با اضطراب،واقعگرایی است.یعنی از خود انتظاری متناسب با تواناییتان داشته باشید.اگر توقع شما از خودتان منطقی نباشد،آن گاه ناچار خواهید بود برای کسب موفقیت عجله کنید.عجله و دستپاچگی،اضطراب شما را اقزایش داده و موجب میشود بیشتر عجله کنید و این چرخه،بارها و بارها تکرار خواهد شد. به طور حتم،قبول دارید که تمرکزحواس با اضطراب رابطهی عکس دارند،پسیرای افزایش تمرکز حواس،باید بتوانید اضطراب خود را کنترل کرده و کاهش دهید.اگر نمیتوانید اضطراب خود را کنترل کنید به مشاور یا روانپزشک مراجعه نمایید.

کلید

اگر میخواهید تمرکز حواس داشته باشید،اضطراب خود را کنترل کنید.

تقویت روانی

همان گونه که عواملی میتوانند موجب تضعیف روانی دانش آموزان شوند،در مقابل میتوانید برای تقویت روانی خود نیز راهها و روشهایی را بیابید.روحیه تسلط و جسارت را در خود تقویت کنید.امیدوار و با اراده باشید.سعی کنید تا حد امکان ضعفهای پایهای را در دروس جبران نمایید.رفع اشکالهای درسی را به طور جدی وپیگیر دنبال کنید.خودتان را برای موفقیتهای هر چند کوچک،مورد تشویق قرار دهید،بر تواناییهای خودتان تمرکز داشته باشید این نوع سارژهای روحیهای،برای همه ضرورت دارد.به جای این که پدر و مادر و یا دیگران،شما را با حرفها و یا جوایز و هدایا و تهیه ی امکانات تقویت کنند،خودتان برای تقویت روانی اقدام کنید،چراکه در این صورت انگیزههای درونیتان هم افزایش یافته و این خود،منجر به افزایش تمرکز حواس خواهدشد.

کلید

برای تقویت روانی خودتان،همیشه راهها و روشهایی داشته باشید و منتظر تایید و تشویق دیگران نمانید.

شناسایی افکارمزاحم

دومین موانع تمرکزحواس،افکارمزاحم نقش مهمتری دارد.این افکاربه دلیل تاثیرناخودآگاهی که دارند،مشکلات بیشتری ایجادمیکنند. دانش آموزان بسیاری این مشکل را دارندکه درحین مطالعه،کنترل مسیرذهن را ازدست داده وباگذشت دقایقی ازمطالعه،متوجه میشوندکه ذهن آنهابه صورت ناخودآگاه درمسیرویامسیرهای دیگری واردشدهاست. با افکارمزاحم چه میتوان کرد؟نه سرکوب کردن افکارمزاحم ونه تلاش برای فرار ازآنها،راههای خوبی برای مواجهه نیستند.اگراین افکار را ازبیرون کنیدازپنجره بازخواهندگشت.بهترین کاراین است که افکارمزاحم را شناسایی کنید.شناسایی افکارمزاحم،شمارابرای تسلط وغلبه برآنهایاری میدهد.چگونه این کارممکن است؟ برای شناسایی افکارمزاحم بایدذهن خودرا درمسیراین افکارقراردهید.اگربه هنگام یک فعالیت ذهنی اصلی مانند درس خواندن،جرقه ی سوژههای دیگری هم زده شد،سعی کنیدبه صورت خودآگاه،هرسوژه را دنبال نمایید.یعنی به صورت عملی سعی کنیدبه جای راندن افکار مزاحم،آنهارابشناسید.یک کاربسیارخوب آن است که این سوژهها -هرنوع،اعم ازبدوخوب- رابنویسید.حتی اگربتوانیدهرسوژه را باجزئیاتش بنویسید،استفاده بیشتروبهتری خواهدداشت.فقط کافی است یک هفته به طورجدی ومستمربه این توصیه عمل کنید.بعد ازیک هفته، لیستی مختصریامفصل ازافکارتان خواهیدداشت.این کارحتی اگروقتگیرهم لیستی مختصریامفصل ازافکارتان خواهیدداشت.این کارحتی اگر وقتگیرهم باشد،ارزش دارد،چراکه به شماکمک خواهدکردراه درس خواندن را راحتترومسلط تری کنید. افکارمزاحم وحاشیهای ذهن خود را شناسایی کنید.

غلبه برافکارمزاحم

برای غلبه برافکارمزاحم به تناسب موضوع افکار،راههای مختلفی وجود دارد.بعدازشناسایی افکارمزاحم،باید ببینیدکه هرکدام ازآنهابرای شما چه اولویتی دارند.بعضی ازاین افکار،خیلی ساده وپیش پا افتاده هستندوبه راحتی میتوان با آنهاکنارآمد.تعدادی،سوژههای مهم ولی نه چندان محرمانهاند.بعضی ازافکارهم محرمانه وکاملاشخصی هستند.به طورکلی،برای غلبه برافکارمزاحم،این مسیرراتوصیه میکنیم:

الف: درموردبعضی ازموضوعات میتوانیدزمانهای مشخصی رابرای فکرکردن به آنها اختصاص دهید.قسمتهای کوچکی ازوقت خودرابرای کلنجار رفتن با افکارمزاحم کنارگذاشته وهروقت هنگام درس خواندن سروکلهی سوژههای مزاحم درذهنتان پیداشد،فکرکردن به این سوژه رابه زمان درنظرگرفته شده حواله دهید.

ب: اگربازنتوانستیدبا افکارمزاحم کناربیاییدبرخوردآمرانه وتحکمآمیزباخودبکنید.یعنی به خود دستوربدهیدکه الان واین لحظه زمان مناسبی نیست وباید درزمان خودبه سوژههای موردنظربیاندیشید.این روش را بایدتمرین کنیدتادستورهای تحکم آمیزی که به خودتان میدهید اثر داشته باشند.

ج: درموردبعضی ازسوژههایی که خیلی محرمانه نیستندمیتوانیدباپدرومادریا افراد قابل اعتماددیگرصحبت کنید.این میتواندبه آرامش شما کمک کند.

د: بعضی ازسوژههاممکن است خیلی جدیترباشند،دراین جانیزاستفاده ازخدمات مشاورهای راتوصیه میکنیم.

کلید

سعی کنیدباروشهای ممکن تکلیف هریک ازسوژههایی که افکارمزاحم تلقی میشوندراروشن کنید.

اینجا- اکنون یک راه ایجادتمرکزوغلبه برافکارمزاحم،آن است که این جاواکنونی فکرکنید.بایدباتمرین خودراعادت دهیدکه به هنگام مطالعه،همه چیزرا کناربگذارید.مثلاخودرا درگیرمسائل حاشیهای نکنیدواگرمسالهای هم بوده،باشروع مطالعه،ضمن تحکم به خود،موردرافیصله یافته بدانید .درگیرنکردن خودبامسایل حاشیهای درایام امتحانات وکنکور- به خصوص روزهای آخر- اهمیت بیشتری مییابد. مصداق دیگرتفکراینجا- اکنون،دل کندن ازمحرکهای محیطی است.اگرقبل ازمطالعه باکسی صحبت میکردید،تلویزیون می دیدید یا به کاری مشغول بودید،وقتی زمان مطالعه فرارسید،به خودتان وعده ندهیدکه حالا اگرمطالعه به موقع هم شروع نکردید،اشکالی نداردوبعدا زمان از دست رفته راجبران خواهیدکرد.مهمترین نتیجه ی تفکراینجا- اکنون،این است که فرصتهای موجودرابه امید استفاده بهتراززمان باقیمانده ی آینده ازدست ندهید. این موضوع،درسی برای زندگی هم محسوب میشود.بایدیادبگیریم هرکاری را در زمان خودوباحوصله وتمرکزانجام دهیم وموقع انجام یک فعالیت،خودرا با سوژههای دیگر،درگیرنسازیم.موقع درس خواندن،فقط درس بخوانیم،موقع غذاخوردن،فقط غذا بخوریم وموقع عبادت،فقط عبادت کنیم.

کلید

اینجاواکنونی،فکروعمل کنید.زمان درس خواندن،فقط درس بخوانیدوهمهی سوژههای دیگررا ازخود دور کنید.

شوق یادگیری

اگربه فعالیتهایی که برای درس خواندن یاکنکور انجام میدهید،به عنوان یک اجبارنگاه کنید،کمترازتلاش خودبهره خواهیدگرفت.روحیه ی منفی،درتقویت محرکهای مزاحم وحاشیهای،نقش زیادی دارد. یادگیری یک لذت است،لذتی که بیشترما،آن را فراموش کردهایم.اگرکسی لذت یادگیری راچشیده باشدهم بهتریادمیگیردو هم شوقش برای یادگیری فزونی مییابد.درس خواندن- به خصوص برای کنکور- میتواندهم یک اجباروهم یک لذت باشد،امابه طورحتم،اگرجنبهی لذت بخش بودن آن بیشترباشد،کارها بهترپیش خواهدرفت واین خوددرایجادروحیهی مثبت وکاهش محرکهای مزاحم،بسیارتاثیرخواهدبود. بالاخره زمانی که برای درس خواندن ویک سال تحصیلی صرف میکنیدتمام خواهدشد.این دست شماست که کدام جهت رابرای درس خواندن انتخاب کنید.باداشتن شوق یادگیری،از زمان وفرصتها استفادهی بهتری خواهیدکرد.

کلید

شوق یادگیری رادرخودتحریک وتقویت کنیدتاعطشتان برای درس خواندن ویادگیری بیشترشود.

نتیجه گیری

 1. برای یافتن راههای ایجاد و افزایش تمرکز حواس،ابتدا باید بتوانید مانع تمرکز را تشخیص دهید.
 2. مرور مستمر اهداف و انگیزهها،شما را در افزایش تمرکز حواس یاری خواهد داد.
 3. اگر میخواهید تمرکز حواس داشته باشید،اضطراب خود را کنترل کنید.
 4. برای تقویت روانی خودتان،همیشه راهها و روشهایی داشته باشید و منتظر تایید و تشویق دیگران نمانید.
 5. سعی کنیدباروشهای ممکن تکلیف هریک ازسوژههایی که افکارمزاحم تلقی میشوندراروشن کنید.
 6. اینجاواکنونی،فکروعمل کنید.زمان درس خواندن،فقط درس بخوانیدوهمهی سوژههای دیگررا ازخود دور کنید.
 7. شوق یادگیری رادرخود تحریک وتقویت کنید تا عطشتان برای درس خواندن ویادگیری بیشترشود.


نویسنده: صحبت اله حکمتی |
یکشنبه 1388/03/03 |

روش های کنترل اضطراب در کنکور

اضطراب!

مشکل همه ی انسانهادرکارهای سخت، وحتی مشکل بسیاری از انسانهادرشرایط عادی زندگی.اضطراب مشکل رایج بشرامروزی وعصرجدیداست.اضطراب به خودی خودبدنیست وحتی وجودآن برای زندگی لازم است.انسان بدون اضطراب،انسان بی خیال و شایدبی تفاوت خواهدبود.اضطراب زمانی مشکل محسوب میشود که روند زندگی رابا دشواری همراه سازدو در فعالیتهای انسان مانع ایجادکند.اضطراب زیاد موجب کاهش  عملکرد میشود ودر این حالت باید با آن مقابله کرد.

راههای مقابله با اضطراب چیست؟با اضطراب چه کنیم؟

یادخدا

درس خواندن،کنکور،وهمه فعالیتهای دیگربافلسفهی زندگی ارتباط دارند.یادخدا اگرهمراه بایک فلسفه زندگی روشن وآگاهانه باشدبه طور حتم درآرامش انسان مؤثرخواهدبود.انسان خدامدار،افق زندگی بسیارگسترده و وسیعی داردواهداف زندگی را درامورکوچک وگذرا خلاصه نمیکند.برای اوهم شکست وهم پیروزی معنای خاصی دارد.وآنان که ایمان آوردهاندودلهایشان به یادخداآرام میگیرد،آگاه باشیدکه یادخدا . آرامش بخش دلهاست.سوره ی رعد / آیه 28

کلید

ایمان واعتقادقلبی به خداوند،آرامش بیشتررادرهمهی امورزندگی به ارمغان خواهدآورد. شناسایی تیپ  شخصیتی درهرآدمی درطول زندگی روشهای گوناگون برای کنارآمدن باموقعیتهای اضطرابزا تکوین مییابد.برای کنارآمدن بااضطراب دوخط مشی کلی وجود دارد،دریکی ازآنهاخودمساله مورد توجه قرارمیگیرد(مشی مساله مدار)،یعنی شخص موقعیت اضطراب زا را ارزیابی می کند وسپس دست به کاری میزندتاآن موقعیت راتغییردهد.درخط مشی هیجان مدار،خودهیجان درمدارتوجه قرارمیگیرد،یعنی شخص به جای درگیری مستقیم بامساله میکوشدتا ازراههای گوناگون ازاحساس اضطراب خودبکاهد.دراغلب مواردخط مشی مساله مدارگرایش سالمتری برای مقابله با اضطراب است.

شما کدام خط مشی یا درواقع کدام تیپ شخصیتی را دارید؟روی سخن بیشترباکسانی است که هیجان  مدارهستند،چراکه اینان بیشتردچار اضطراب میشوند.شناسایی تیپ شخصیتی حداقل به شماکمک میکنداولاخودتان رابهتربشناسیدو ثانیا آمادگیهای خودرابرای مقابله با اضطراب واقع بینانه ارزیابی کنید.افراد هیجان مداربایدتوجه داشتهباشندکه آنهابیش ازآن که ازخود مساله نگران ومضطرب شوندازنگرانی خودشان نگران میشوند!به جای این که فکرکنندچگونه بامشکل مواجه شوندبه دنبال این میروندکه چگونه بتوانند نگرانی خودراکنترلکرده یاکاهش دهند،وخوداین فکر،اضطراب بیشتری تولیدمی کند.

کلید

باشناسایی تیپ شخصیتی،آمادگیهای خودرابرای مقابله با اضطراب ارزیابی کنید.

اعتمادبه نفس وخودباوری دربارهی نقش باورهاصحبت کردیم.محکم،قوّی،مسلّط،شجاع وباحوصله وجدّی باشیدتا اضطراب ازشما دورشوداگرهرکاری راکه میتوانستید انجام دهید،انجام دادهایدوبا این همه مضطرب هستیدبگذاریدبدون تعارف بگوییم،ترسویید! اگرهم میدانیدکه فعالیتهایتان کمّیها و کاستیهایی داشته ولی میپذیردکه بایدتوقعی منطقی ازخودتان داشتهباشید،بازجای نگرانیواضطراب نیست.به هرحال یادتانباشدانسانهای مسلّط ومنطقی کمترمضطرب میشوند.

کلید

برای کاهش اضطراب،اعتمادبه نفس خودراتقویت کنید.

ورزش وتحرک جسمی یکنواختی ورکودجسمی،ازنظرروانی هم انسان راخسته میکندخستگی روانی  هم،موجب اغتشاش فکری ودرنهایت اضطراب میشود.کسالت، تنبلی وبیتحرکی را ازخوددورکنید.کسی که لمیده،درازکش ویادرحالتی که به استراحت شبیه است درس میخواند،یاخیلی بی خیال است روشهای کنترل اضطراب ویابرای افکاراضطرابی که درآینده به سراغش خواهدآمدفکری نکرده است.به خصوص درایام امتحانات،ماهها،هفتههاوروزهای آخرکنکورسعی کنیدباورزش وتحرک جسمانی به نشاط وشادابی خودکمک نمایید.به قول فردوسی: به نیروبودمرد را راستی زسستی کژی زایدوکاستی

 

کلید

ورزش وتحرک جسمانی،شادابی ونشاط وآمادگیهای روانی را افزایش میدهد.

ساعات وزمانهای معین رابرای ورزش ونرمش اختصاص دهیدحتی اگرشده برای چنددقیقه.

شوخ طبعی معمولا دیده اید که آدمهای شاد وخنده رو بهتربامسائل زندگی کنارمی آیند.اگرچه این یک مساله شخصیتی است ولی میتوان آن را آموخت. بیاموزیم که شوخ طبعی وبذلهگویی به جای وبه اندازه ی خودبدنیست،هم درروحیه خودمان وهم روحیّه اطرافیان تاثیرمثبت دارد.

کلید

خاصیت شوخ طبعی بودن وبذلهگویی رادرکاهش اضطراب نادیده نگیرید.

تصویرسازی ذهنی

گاهی میتوان بابه تصویرکشیدن ذهنی آن چه که ممکن است برایمان پیش بیاید،هم موقعیت رابهتردرک کردوهم پیش بینی های لازم را انجام داد.یک مثال برای کنکوریها:تصوّرکنید امروزجلسه ی کنکوربرگزارمیشود شما به محلّ برگزاری کنکوررسیده اید، ازدر و رودی عبور کرده اید، وارد سالن یامکان آزمون شده اید،سرجای خودنشسته اید،پاسخنامه هاودفترچه سؤالات راکنارصندلی شماوروی میزگذاشته اند،الان اعلام میکنندکه شروع کنید،نیم ساعت ازوقت آزمون میگذرد،یک ساعت،دوساعت،و…، دفترچه دوم راهم تمام میکنیدوکنارمیگذارید،جلسه به پایان میرسدازجای خودبلندمیشوید… میتوانیدنمونه هایی ازاین تصویرسازی ذهنی راچند بارانجام دهیدتا آمادگیهای روانی خودرابرای روزوساعت آزمون افزایش دهیداگراین فعالیت را انجام دهیددرواقع جلسه ی آزمون واقعی برای شمایادآور و تداعی کننده ی تمرینهای تصویرسازی ذهنی خواهدبود.

کلید

تصویرسازی ذهنی،موقعیت واقعی جلسهی آزمون وکنکورراتجربه کنید.

تغییروضعیت آگاهانه

اصولاشمابه یکی ازدوطریق میتوانیدزندگی کنید.یکی این که بگذاریدمغزشمابه ترتیب سابق  کارکند.بگذاریدهرتصویر،صدا،یا احساس راکه خواست به صحنهی ذهنتان بیاورد،وشمانیزبه طورخودکارنسبت به آن عکس العمل نشان دهید.راه دیگراین است که به اختیاروآگاهانه فعالیتهای مغزی خودرا اداره کنید.میتوانیدحالات دلخواه درخودایجادکنید.میتوانیدخیالات وخاطرات تلخ راضعیف وبی اثرکنید،میتوانید آنهاراطوری درنظرمجسم سازیدکه نتوانندبرشمامسلط شوند.طوری آنهاراناچیزوکوچک درنظرآوریدکه شمابرآنهامسلط باشید. شایداین کارسخت به نظربرسداما آنقدرهاهم سخت نیست.احتمالاشماهم این تجربه راداشتهایدکه درخانواده وجمع دوستان به دلیلی به شدت عصبانی شدهایدولی دریک لحظه کسی چیزی گفته ویاکاری کرده که نتوانستهایدجلوی خندهی خودرابگیرید.دراین وضعیت چه حالتی به شمادست دادهاست؟ آیابازهم عصبانی ماندهاید؟نمونه های این تجربه فراوان است.درروزی که حوصله نداریدشنیدن اتّفاقی یک قطعه موسیقی زیبا،دیدن یک گل، یک تصویر،وحتی یک رنگ،به یک باره همه چیزراتغییرداده وروحیه ی شما کاملا دگرگون شدهاست.حال حرف ما این است که چنین تغییر وضعیتی رامیتوان آگاهانه وبه اختیارانجام داد.باورندارید،تمرین کنیدبه هنگام خستگی،بیحوصلگی ویاعصبانیت،به کسی یاچیزی که دوستش داریدفکرکنید،یک گل زیبارا درذهن خودمجسم سازید،به خاطرهای خوش درزندگیتان بیندیشیدچه اتفاقی میافتد؟این کاررا میتوان سرجلسهی امتحان یاکنکورهم انجام داد،البته برای چندلحظه یادقیقه تامسیراضطراب عوض شود.

کلید

با اداره آگاهانه واختیاری فعالیتهای مغزی،میتوان براضطراب مسلّط شد.

بازگشت به حالت قبل ازاضطراب هرجاکه اضطراب شمارافراگرفت فوری سعی کنیدبه حالت قبل زاضطراب بازگردید.اگرمثلاسرجلسهی امتحان سؤال یاسؤال قبلی راخوب پاسخ داده اید.حالابه سؤالی رسیدهایدکه شمارا نگران میکندبه همان سؤال قبلی برگردید،به خودتان قوّت قلب بدهیدوازروی سؤالی که سخت بوده فعلاعبورکنیدتابعدسرفرصت به آن بپردازید.

کلید

اگرمضطرب شدیدسعی کنیدبه حالت قبل ازاضطراب بازگردیدتابتوانیداوضاع رابه کنترل خوددرآورید.

جسارت ورزی

بیاییدآخرین حدّاضطراب راتصورکنید،واقعاچه اتفاقی میافتد.این یکی ازآموزههای روانشناسی برای افرادی است که ازمقابله باشرایط استرس زا هراس دارند.جسارتورزی میتوان مانع اضطراب شود.گاهی بدنیست انسان این جسارت رابه خودبدهدکه حدّنهایی یک موضوع استرس زا رابرای خودپیش بینی وتصور نماید.به کسانی که لکنت زبان دارندتوصیه میشودکه به جای مخفی کردن لکنت خود،سعی کنند هرچه بیشترلکنت داشتهباشندوبه کسانی که اضطراب دارندتوصیه میشودبه جای کلنجاررفتن برای پس زدن اضطراب،سعی کنندهرچه بیشتردرخود اضطراب به وجودآورند.میگوینددربلابودن ازبیم بلاست.این بهتراست که ازترس اضطراب بیشترمضطرب شویم یاآن رابه وجود آوریم که بلاازسرمان بگذرد!

کلید

یک راه مقابله با اضطراب آن است که به جای تلاش برای کنترل،آن راتجربه کنیم،این یعنی جسارت ورزی.

آموزش آرمیدگی شایدشماهم اسم ریلکس راشنیده باشیددرآموزش ریلکس(=آرمیدگی) فردیادمیگیردتاماهیچههای بدن خودرابه آرامش کامل درآورد.بدین ترتیب که ابتدایک دسته ازماهیچههای بدن خودرابه حال انقباض(جمع کردن،فشردهکردن)درآوردوبعدآنهاراشل کندتا این که احساس شل شدن را درآن دسته عضلات احساس نماید.بعد،ازفردخواسته میشودتااین تمرین انقباض- شل کردن را،باتمامی قسمتهای بدن خود(مانند ماهیچه های بازوها،گردن،صورت،شانهها،پاهاوغیره)انجام دهد.هرچنداین تمرینهاممکن است چندجلسه به طول انجامند اماسرانجام فردقادر خواهدبودکه دریکی دودقیقه به حالت آرمیدگی کامل درآید. حداقل استفاده ازآرمیدگی این است که وقتی خسته شدیدیا اضطراب به شمادست دادروی صندلی راحت بنشینید،چندنفس عمیق بکشید وتعدادی ازعضلاتی راکه لازم میدانیدبافرمان خودتان سفت وشل کنید.

کلید

آموزش آرمیدگی،روشی سریع برای بازگشت به حالت آرامش است.

شناخت تاثیرات فردی اضطراب

هرفردبایدبداندکه اضطراب چگونه علایم خودرا دراونشان میدهد.شناخت این علایم میتواندبه کنترل آنهاکمک کند.اضطراب باتاثیرات هورمونی خود،بعدازشروع،دامنه ی بیشتری میگیرد ودرنهایت به اوج  خودمیرسد.اگرکسی بر این نکته آگاهی داشته باشدسعی می کند کمی صبرنمایدتادامنهی اضطراب تمام شده وبه تدریج به حالت آرامش بازگردد.اما اکثرافراد ازخوداضطراب هول ودستپاچه شده واین باعث میگردد اضطراب آنها دچارافت وخیزبیشتری شودوطول بکشد.

کلید

شناخت رفتارهای نشان دهندهی اضطراب،به کنترل آن کمک میکند.

تمرین اضطراب!

اضطرابرامیتوان ماننددرسهاوتستهاتمرینکرد.بااین سؤالات میتوانیدچگونگی،میزان وروشهای کنترل اضطراب راتمرین وتجربه نمایید. آیامیتوانیدخودرامضطرب کنید؟آیاعوامل ایجادکنندهی اضطراب را درموردخودتان میشناسید؟آیامیتوانیداتفاقات اضطرابزای احتمالی را سرجلسه امتحانات ویادرکنکورپیش بینی کنید؟آیا رفتارهای نشان دهندهی اضطراب را درموردخودتان شناسایی کردهاید؟آیاراههایی برای مقابله بااضطراب پیشبینی کردهاید،اگراضطراب داریدیافکرمیکنیداحتمال دارددرروزجلسه امتحان یاکنکوراضطراب به سراغتان بیاید حداقل 2-3 جلسه به تمرین اضطراب اختصاص دهید.

کلید

برای مواجهه با اضطراب،اگرمیتوانیدتمرین اضطراب کنید.

دویادآوری بسیارمهم

 1. برای کنترل اضطراب،به هیچ وجه ازچندروش باهم استفاده نکنید.ببینیددرروشهای ذکرشده،کدام موردبرای شمامناسبتر است. براساس اولویت بندی خودتان به ترتیب ازروشهایی که قابلیت بیشتری دارند.استفاده کنید.
 2. هیچ وقت برای کنترل اضطراب یارفع خستگی وخوابآلودگی،سرخودوبدون تجویزپزشک سراغ داروهاوموادمسکن نروید.

نتیجه گیری:

 1. ایمان واعتقاد قلبی به خداوند،آرامش بیشتررادرهمهی امورزندگی به ارمغان خواهدآورد.
 2. باشناسایی تیپ شخصیتی،آمادگیهای خودرابرای مقابله با اضطراب ارزیابی کنید.
 3. برای کاهش اضطراب،اعتمادبه نفس خودراتقویت کنید.
 4. ورزش وتحرک جسمانی،شادابی،نشاط وآمادگیهای روانی را افزایش میدهد.
 5. خاصیت شوخ طبعی بودن وبذلهگویی رادرکاهش اضطراب نادیده نگیرید.
 6. تصویرسازی ذهنی،موقعیت واقعی جلسهی آزمون وکنکورراتجربه کنید.
 7. با اداره آگاهانه واختیاری فعالیتهای مغزی،میتوان براضطراب مسلّط شد.
 8. اگرمضطرب شدید سعی کنیدبه حالت قبل ازاضطراب بازگردیدتابتوانیداوضاع رابه کنترل خوددرآورید.
 9. یک راه مقابله با اضطراب آن است که به جای تلاش برای کنترل،آن راتجربه کنیم،این یعنی جسارت ورزی.
 10. آموزش آرمیدگی،روشی سریع برای بازگشت به حالت آرامش است.
 11. شناخت رفتارهای نشان دهندهی اضطراب،به کنترل آن کمک میکند.
 12. برای مواجهه با اضطراب،اگرمیتوانیدتمرین اضطراب کنید.


نویسنده: صحبت اله حکمتی |
یکشنبه 1388/03/03 |

روند ادامه برنامه  آمادگی کنکور

روند ادامه برنامه

اگر فعالیتهای خود را به خوبی ارزیابی و بازنگری کنید میتوانید برای روزهای باقیمانده تا کنکور تصمیمهای متناسب و منطقی بگیرید. این چنین تصمیم هایی تا حد زیادی به آرامش شما کمک خواهندکرد.آرامش بیشترین نیاز شما در این روزهاست.اگرشما برای توجیه مشکلات و نارساییهای خود به دنبال علل و عوامل بیرونی بگردید هیجانی خواهیدشد و اضطراب بیشتر به سراغتان میآید. اما اگرمسؤلیت هر اتفاق رابه گردن بگیرید آنگاه میتوانید بر خود مسلط شوید و تسلط بر خود آرامش را برایتان ارمغان خواهدآورد.پس روند ادامه ی برنامه را آگاهانه و مسلط پیش بینی و اجرا کنید.

برآورد آمادگیها

برمبنای عوامل متعددی که درموفقیت کنکور مؤثرند باید مجموع آمادگیهای خود را برآورد کنید.دو آمادگی مهم وضعیت درسی ووضعیت روانی هستند که مورد بحث قرار گرفت.در کنار این دو عامل اساسی،عوامل دیگری نیز وجود دارند که باید به آنها توجه شود از جمله،سرعت عمل و توانایی تست زنی،نشستن در جلسه کنکور و تقسیم زمان برای دروس،میزان استراحت و تغذیه،شرایط و امکانات محیطی برای روزهای آخر و…. هدف از بیان این نکات آن است که شما آگاهانه پیش بروید و بر روی تمامی عوامل ممکن تسلط داشته باشید.وسواس چیز خوبی نیست ولی دقت و فراخ اندیشی چیز دیگری است شما بایستی مدام به رشد و پیشرفت خود نظارت داشته باشید وبا تمام قواسعی کنید فردی زرنگترشوید.احتیاط کنید که در دام عذرو بهانه وتوجیه تراشی گرفتار نشوید.شمابدون غالب شدن به خودنمیتوانید فاتح دیگران باشید.

کلید

مجموع آمادگیهای تان را به دقت و با حوصله ارزیابی کنید تا بر اوضاع خود آگاهی و تسلط داشته باشید.

کنکوریهای آزمایشی جامع یکی از روشها و ملاکهایی که میتواند تا حدی مجموع آمادگیهای شما را برآورد نماید،شرکت در کنکورهای آزمایشی جامع – کنکورهای مشابه کنکور اصلی وشامل همه دروس – است.یک نکته در این جا حائز اهمیت میباشد. اگرچه ممکن است شرکت درچند کنکورآزمایشی برای تعدادی از دانش آموزان آماده، مؤثر و مفید باشد اما برای تعداد دیگری میتواند آفتهایی هم داشته باشد.همهی کنکوریها باید بپذیرند که هیچ جلسه کنکوری،جلسه کنکور واقعی نمیشود و لذا هر قدر هم شرایط محیطی جلسات کنکور آزمایشی مشابه کنکور واقعی باشد باز هم با آن متفاوت خواهدبود.دانش آموزی ممکن است به دلیل سهل انگاری درکنکورهای آزمایشی نتایج درحدانتظار کسب نکند.دانشآموز دیگری ممکن است به دلیل جدی نبودن شرایط جلسه کنکور آزمایشی و سطح پایین اضطراب، نتیجهی خوبی کسب کرده و آن را نتیجهی واقعی خود تصور کند،ودانش آموزی هم چون هنوز مجموع آمادگیهای خود را خوب برآورد و ارزیابی نکردهاست،شایدنتایج ضعیفی به دست آورد.در هرحال،کنکورهای آزمایشی جامع ملاک خوبی برای محک زدن است اما کافی نیست ونمیتوان صرفا بر مبنای آن قضاوت کرد.توصیه کلی این است که دراین مورد افراط نشود،البته اگرتبلیغات آموزشگاهها ومؤسسات کنکوری اجازه دهند!

کلید

بعد از ایام عید برای ارزیابی مجموع آمادگیها،فقط شرکت در یکی دو کنکور آزمایشی جامع توصیه میشود.

تست زنی

 برای کسب مهارت در تستزنی تواناییهای مختلفی مورد نیاز است:

توانایی مشاهده و سرعت عمل،توانایی تمرکز حواس و دقت،توانایی استنباط و درک مطالب،و توانایی مربوط به فنون تست زنی که شامل یک سری فنون کلی و یک سری فنون خاص برای درسهای متفاوت است.در این جا دو نکته یادآوری میشود اول رکوردگیری در تست زنی است.وقتی تست میزنید حتما زمان بگیرید واین زمانها را در دفعات بعدی با هم مقایسه کنید.مثلا شما بایدبدانید که 30 سؤال ادبیات را به طور متوسط درچه مدت زمانی پاسخ میدهید وبه همین ترتیب در دروس دیگر. دوم فاصله بین مطالعه درس و تستهای مربوطه است.نباید بلافاصله بعد از مطالعه یک موضوع تستهای آن را بزنید.حتما یک فاصله 3 – 2 2روزه بین مطالعه درس وپاسخ به تستهای آن باید رعایت شود.

کلید

تواناییهای لازم برای افزایش مهارت تستزنی را بشناسید تا بتوانید آنها را تقویت نمایید.

آماده سازی مقدمات مرحله آخر

40 روز قرنطینه اختصاص دهید،از الان باید مقدمات آن رافراهم کنید .ساعات - اگر قصد دارید دربرنامهی کاری خودمرحلهی آخر را به دورهی 45 مطالعه خود را باید به حداکثر ممکن برسانید.آخرین موارد ضعف را شناسایی و مرور کنید.خود را به این که مدت زمان زیادی در مکانی ثابت بمانید عادت دهید.هماهنگیهای لازم را با اعضاء خانواده ودیگران انجام دهید. برنامه استراحت و برنامه غذایی خود را به نظم کامل درآورید.اگر از کلاس و یا دبیر خصوصی بهره میگیریدسعی کنید تا قبل از این دوره تمام شود.بعضی از دانش آموزان کنکوری حتی تا روز آخر هم معلم دارند و با توصیه ها و کلیدهایی که در لحظات آخر از دبیران میگیرندسرجلسهی کنکور حاضر میشوند.زرنگی شما به این است که همه کارهایتان را تا قبل از مرحلهی آخر انجام داده باشید و در این مرحله،خودتان کار کنید.

40 روز آخر در واقع - روزهای آخر فرصت خوبی برای آموزش نیستند.نه ایام عید ونه هیچ مرحلهی دیگری فرصت طلایی نیستند. 45 فرصتهای طلایی هستند به شرطی که از آن خوب استفاده شود و این فرصت در مسیر کلاس با آمدن و رفتن معلم خصوصی تلف نشود.

کلید

40 روزهی آخر کنکور حداکثر استفاده را ببرید. - با تمهید همهی مقدمات و با یک برنامهریزی دقیق و آگاهانه از فرصت طلایی 45

نتیجه گیری

 1. مجموع آمادگیهای تان را به دقت و با حوصله ارزیابی کنید تا بر اوضاع خود آگاهی و تسلط داشته باشید.
 2. بعد از ایام عید برای ارزیابی مجموع آمادگیها،فقط شرکت در یکی دو کنکور آزمایشی جامع توصیه میشود.
 3. تواناییهای لازم برای افزایش مهارت تستزنی را بشناسید تا بتوانید آنها را تقویت نمایید.
 4. با تمهید همه ی مقدمات و با یک برنامهریزی دقیق و آگاهانه از فرصت طلایی 45 - 40 روزه ی آخر کنکور حداکثر استفاده راببرید.


نویسنده: صحبت اله حکمتی |
یکشنبه 1388/03/03 |

نقش باورها در موفقیت شما در کنکور

نقش باورهاوتفکرمنطقی

آیا میتوان احتمال موفقیت را تعیین کرد؟

بلی! به شرطی که معلوم باشدچه قدربه خودتان اطمینان داریدوچه قدرخود را باورکردهاید.شمامیتوانیدبراساس ارزیابیهای خود ازآمادگیهای دروس و با حساب دو دوتا چهارتا،احتمال قبولی و موفقیت خود را درامتحانات و یا کنکور تشخیص دهید.به راستی چه قدرخودرا باوردارید؟

باورها نیاز به تفکرمنطقی هم دارند،اگرازتفکرمنطقی برخوردار باشید و واقعیتها را آن چنان که هست،ببینید و بپذیرید، راحتترخواهیدبود. این بدان معنانیست که اصلا اضطراب نخواهی داشت،بلکه میتوانید اضطراب خودتان را تعدیل وکنترل کنید.ادامهی تفکر منطقی، منجر به شکل گیری باورهایی پایدار و پویا خواهدشد.این همه اصرار براصلاح نگرشها،تفکرمنطقی و رسیدن به باورهایی درزندگی،بی دلیل نیست،باورکنید!

قدرت باورها

نمیگوییم به خودتلقین کنیدکه دربهترین رشته قبول خواهیدشد،ولی تاکیدمیکنیم حداقل به اندازهای که کارکردهاید، به خود باورداشته باشید راحت ومنطقی بپذیریدکه این قدرکارکردهاید و زحمت کشیدهاید و تا این حد لیاقت وحق شماست.نه خودراکمترببینید و نه متوقع باشید. بزرگان به اهمیت نقش باورها درزندگی تاکید فراوان داشتهاند.خودباوری یعنی پذیرش خود،یعنی قبول واقعیتها،یعنی کنارگذاشتن تردیدها و دودلیها،یعنی تسلط برخود،و نتیجهی همهی اینها،یعنی آرامش. عجله نکنید.دست وپایتان راگم نکنید.درشک وتردیدنباشید. اضطرابتان راکنترل کنیدومراقب روجیه خودتان باشید. شایداین جمله معروف امام خمینی(ره)راشنیده باشیدکه: اساس همه ی امورباورانسان است. نمونه هایی ازاین قبیل زیاد داریم.آنتوان چخوف هم میگوید: انسان همان چیزی است که باوردارد.اینهاجملاتی رویایی نیستند،بلکه عین واقعیت هستند.شنیدهاید و دیدهایدکه درمسابقات حساس ورزشی از جمله بازیهای فوق العاده مهم فوتبال،بازیکنان به دلیل ترس از نتیجه ی بازی،دچاراضطراب ودلهره شدیدمیشوند.مربیان کارآمد وباهوش سعی میکنند با روشهای ممکن،اضطراب بازیکنان راکنترل کرده وخودباوری رادرآنها تقویت نمایند.شماهم بایدنقش این چنین مربیانی را برای خودایفاکنید.

کلید

به تواناییهاوآمادگیهای خود،باورداشته باشید. قدرت شکها آدم شکاک به جایی نمیرسد.اگرشماکسی هستیدکه برای قدم به قدم فعالیتهاوبرنامههایتان دچارشک وتردیدمیشوید، بایددرمورداحتمال موفقیت خودتان هم شک کنید.ضعیف کارکردهاید،بپذیریدکه بایدبه اندازه کارتان بهره ببرید.قوی کارکردهاید،چرانبایدبه چیزی که استحقاقش رادارید،نرسید؟چرا این همه شک،این همه تردیدودودلی.شماکارتان راکردهاید، به خدا توکل کنیدوباقی چیزهاومصلحت خودرا به او واگذارکنید .همان گونه که باورها،قدرت عظیمی درایجادانگیزه دارند، شکها هم،درمقابل انگیزههارا تحلیل میبرند.بدترین زمان برای شک وتردید،همین زمان ها هستند،یعنی وقتی که میخواهید کارمهمی انجام دهید.اصلاآن قدر وقت نداریدکه بخواهیدشک کنید.شکها فقط زمان را تلف خواهند کرد.اگرامروز به خاطر شک، برنامه وروش خودراتغییردادید،ازکجامعلوم چندروز وچندهفته بعد دوباره شک نکنید.

شکسپیرمیگوید:تردیدها به ماخیانت میکنند ما را ازکوشش برحذرمیدارندوازپیروزیهایی که به احتمال زیاد نصیب ما خواهند شد،محروم میسازند.

کلید

به شکهاوتردیدهازیادمیدان ندهیدبه خصوص وقتی داریدبه پایان کارنزدیک میشوید.

قدرت شانس کسانی که باورهای ضعیفی دارندوبه شکهای خود زیادمیدان میدهندوخودرا باشانس واقبال دلخوش میسازند.واگذارکردن نتیجه ی کاربه شانس،نوعی رفع مسؤلیت و در واقع بی مسؤلیتی است.اصلا اعتقادبه شانس،یعنی شک داشتن به موفقیت، یعنی ترس ازمبارزه ویعنی عدم توانایی درکنترل اوضاع.ترسونباشید،متزلزل نباشید،سر رشتهی امور را ازدست ندهید.به تواناییهای خودتان تکیه کنید.

کلید

به هیچ وجه احتمال موفقیت خودتان رادرامتحانات وکنکوربه شانس واقبال واگذارنکنید.

منفی اندیشی نگاه منفی نسبت به حوادث ورویدادهای زندگی،اگرچه تاحدی ویژگیهای عمومی انسانهامحسوب میشود،ولی درتعدادی از افراد بیشتر است. اصولابعضیها آدمهای بدبینی هستندوشایدبه  تعبیردرستتر،یادگرفتهاندکه بدبین باشند.انسانهای بدبین، بیش ازحدمنفی اندیش بوده و همیشه به دنبال جمعآوری اطلاعات وشواهد و دلایلی برای احتمال عدم موفقیت خود هستند.شماجزءکدام دسته هستید؟

از نظرتیپ شخصیتی،خودتان را آدمی خوشبین یابد بین ارزیابی میکنید؟کنکوریهای بدبین بیشتردنبال عوامل کاهنده روحیه میروند.واقعا چه دلیلی داردکه مثل یک کارآگاه دنبال شواهدباشیدوبالاخره به خودتان ثابت کنیدکه موفق نمیشوید!

کلید

منفی اندیشی درکنکورمساوی است باکمترین احتمال نتیجهگیری وموفقیت.

پر برنامگی یکی ازاشتباهات خطرناک کنکوریها،پربرنامگی وشلوغ کاری است.این خطربه  خصوص،دانش آموزانی راتهدیدمینمایدکه فکرمی کنندعقب مانده اند ویا کسانی که خیلی هیجانی واحساساتی هستند.دانش آموزانی هستندکه حتی تا آخرین فرصتهای باقیمانده،کلاس میروند،معلم خصوصی دارند،کتاب میخرند،به دنبال تستهای این دبیروآن دبیرمیگردند،تنها درس میخوانند،گروهی درس میخوانند،شبهاتا دیروقت بیدارمی مانندوسعی میکنندصبح ها خیلی زود ازخواب برخیزندو…، اینها بالاخره با هول و هراس به روز آخرو جلسه کنکورمیرسند.روند منطقی برنامه یک دانشآموزکنکوری،ایجاب میکندکه ازوقت خود استفاده ی بیشتروبهترببرد،نه این که آن رابا تنوع وشلوغ کاری هدردهد.پربرنامگی درچنین روزهایی،نشانهی برنامگی و آشفتگی است.کسانی که برنامهی روزانهی خود را پراز موضوعات کاری مختلف میکنند، از نظم ذهنی خوبی برخوردار نیستند و به طورحتم به کمک نیازدارند.اگرچنین وضعیتی دارید،برای کاهش موضوعات کاری تلاش کنید،درست نیست که با یک دست چندهندوانه بردارید!

کلید

تنوع وحجم زیادبرنامهها،نشانهی خوب کارکردن نیست،بلکه بیانگربی نظمی ذهنی است.

منطقی اندیشی درمقابل منفی اندیشی،نمیگوییم مثبت اندیش باشید،ولی بایدمنطقی باشید.اگرمنفی اندیش فقط دنبال شواهدمنفی است، نمیگوییم شما هم فقط به دنبال عوامل مثبت باشیدوهمه چیز را خوب ببینید.مامنطقی اندیشی را توصیه میکنیم.یعنی به همان اندازه که به نکات منفی توجه داریدبه نکات مثبت نیزباید بیاندیشید.همان گونه به شواهدونشانه های عدم موفقیت فکرمیکنیدبه شواهدونشانههای موفقیت نیزتوجه داشته

باشید.اگراحتمال میدهیدکه قبول نمیشوید،برای احتمال قبولی هم درصدی درنظربگیرید.

هیچ عاملی درکنکور،مانندداشتن افکارونگرشهای منفی به عنوان ترمزموفقیت عمل نمیکند.این نکته در روزهای آخرنقش بیشتری دارد.پس خیلی مواظب افکار،نگرشهاوروحیهی خودباشید.

کلید

به اندازهای که به احتمال عدم موفقیت خودفکرمیکنید،به احتمال موفقیتتان نیزبیاندیشید.

نتیجه گیری

 1.  به تواناییهاوآمادگیهای خود،باورداشته باشید.
 2.  به شکهاوتردیدهازیادمیدان ندهیدبه خصوص وقتی داریدبه پایان کارنزدیک میشوید.
 3.  به هیچ وجه احتمال موفقیت خودتان رادرامتحانات وکنکوربه شانس واقبال واگذارنکنید.
 4.  منفی اندیشی درکنکورمساوی است باکمترین احتمال نتیجهگیری وموفقیت.
 5.  تنوع وحجم زیادبرنامهها،نشانهی خوب کارکردن نیست،بلکه بیانگربی نظمی ذهنی است.
 6.  به اندازهای که به احتمال عدم موفقیت خودفکرمیکنید،به احتمال موفقیتتان نیزبیاندیشید.


نویسنده: صحبت اله حکمتی |
یکشنبه 1388/03/03 |

مدیریت زمان قبل و حین کنکور

مدیریت زمان دریک تعبیرساده یعنی:توانایی اداره ی زمان.

بحث مدیریت زمان فقط به کنترل زمان وافزایش ساعات مطالعه اختصاص ندارد،بلکه آن به هرچیزی که منجربه افزایش بهرهوری مطالعه شودارتباط دارد،ازجمله:اصول وراهبردهای مطالعه،روشهای برنامه ریزی،وحتی آمادگیهای روانی. بنابراین توجه داشته باشیدکه فقط این فصل،مختص به مدیریت زمان نیست وسایرفصول این بخش وبسیاری ازمباحث دیگرکتاب نیز،به نوعی بامدیریت زمان ارتباط دارند.

درست درس خواندن اگرزیاددرس بخوانید،امادرست نخوانید،یعنی زمان راکشتهاید!درست درس خواندن مساوی خواهدبودباحداکثراستفاده اززمان موجود،واین یعنی بهرهوری ساعات مطالعه.دراین باره،عوامل زیادی رامیتوان نام بردکه به هرکدام درجای خود اشاره خواهدشد.اگرنمیتوانیدازساعات مطالعه خوداستفاده مطلوب راببرید،بایدبه دنبال عوامل ودلایل آن بگردیدوهیچ دلیلی نبایدموجب فرارشما ازاین واقعیت شود،چراکه عملا زمان شمابدون استفادهی مفیدتلف خواهدشد.

دانش آموزانی که نمیتوانندخوب درس بخوانند،با ارتباط دادن مشکل خودبه عوامل بیرونی  مانندکمبودامکانات،ضعف تدریس دبیران،کم بودن زمان و…،عملاازپذیرش این واقعیت که مشکل اصلی به خودآنهاوانگیزههایشان مربوط است،فرارمیکنند.

کلید

درست درس خواندن یامطالعهی بهینه،یعنی استفاده کامل اززمان موجودبرای درک وفهم مطالب. خروج ازبن بست افزایش ساعات گاه دانش آموزان به قدری دربارهی افزایش ساعات مطالعه اصراروتمرکزدارندکه مساله مهمتراستفاده بهینه ازساعات مطالعه به فراموش سپرده میشود.یادتان باشدکه شمادرمسابقهی رکوردگیری افزایش ساعات شرکت نکردهایدواین که کسی ساعات بیشتری راصرف مطالعه کند،لزومابه معنای پیشرفت نخواهدبود. افزایش ساعات مطالعه بایدروندی تدریجی ومنطقی داشتهباشدودرکنارآن بایدنحوهی استفاده مطلوب وبهینه اززمان نیزبایدموردتوجه جدی باشد.هستند دانش آموزانی که روزانه 5 - 4ساعت مطالعه می کنند ولی به اندازه یک ساعت استفاده می برند ودرمقابل دانشآ موزانی که یک ساعت مطالعه میکنندولی ازهمه ی آنها کاملا بهره می گیرند.بنابراین هنردرس خواندن شما به زیاد خواندن نیست واگردانش آموزی به این نکته توجه نکند ممکن است دچارخود فریبی شود.

کلید

اگرافزایش ساعات مطالعه مهم است،استفاده بهینه ازاین ساعات مهمتراست.

فضای ذهنی

اگرکاری برای انسان مهم باشدخودبه خودقسمت عمدهای ازفضای ذهنی اورا اشغال خواهدکرد.کسی که درس میخواندامابه فکردرس خواندن نیست،درواقع کاری راجدی نگرفتهاست.معنای واقعی(اهمیت درس خواندن)این است که حداقل قسمت قابل توجهی ازفضای ذهنی به آن اختصاص یابد.

اگربرای کنکوردرس میخوانید،چه حجمی ازاشتغالات ذهنی شمارابه صورت واقعی ونه کاذب کنکورتشکیل میدهد؟به عبارت خودمانیتر، چقدرکنکوری فکرمیکنید؟چقدرجوّکنکورشماراگرفتهاست؟شایدطرح این موضوع برای خیلیهاعجیب باشد،امابایدبدون تعارف بگوییم، دانش آموزانی هستندکه برغم  ادعا،عملابیشترشعارمیدهندوکنکوربه دلایل خودآگاه وناخودآگاه واقعااصلیترین مشغلهی ذهنی آنان نیست. وقتی کاری برای انسان مهم باشد،اوباتمام وجودجذب آن میشود.

باملاکهایی میتوانیدتشخیص دهیدکه شماچقدرفضای درس خواندن یاکنکورقرارگرفتهایدوتاچه حد دراین موضوع جدی هستید.

- چقدربه مسائل حاشیهای فکرمیکنید؟

- موقع درس خواندن چقدرجذب مطالعه میشوید؟

- به هنگام مطالعه،چقدردچارحواسپرتی میشوید؟

- مطالعه شماتاچه اندازهای هوشیارانه است؟

- آیاهنگام مطالعه،زودخسته میشوید؟

- چقدردربرنامههایتان جدی هستید؟

- نگاه شمابه ایام درس خواندن چگونه است؟

- نگاه شمابه ایام کنکورچگونه است؟ اجباری یااختیاری؟

متاسفانه برحسب عادت،دانش آموزان هرچه به امتحانات یاکنکورنزدیکترمیشوند،تازه متوجه حساسیت موضوع شده وسعی میکنندخودرا درفضای آن قراردهند.این عادت ماست که کارها رادردقیقهی 90 انجام میدهیم،لذادرموردامتحانات وکنکورهم درشرایط بحرانی وروزهای پایانی،حساسیت موضوع برایمان بیشترمیشود. بنابراین،یک عامل مهم درمدیریت زمان این است که درک ما ازدرس خواندن وکنکورچیست؟وچقدرفضای ذهنی ما درجهت درس خواندن یاکنکورقرارگرفتهاست؟

کلید

دانش آموزی که میخواهدجدی باشد،بایدهرچه سریعترخودرادرفضای درس خواندن یاکنکورقراردهدوازمشغلههای ذهنی حاشیهای وغیرضروری اجتناب کنند.

نتیجه گیری:

 1.  درست درس خواندن یامطالعهی بهینه،یعنی استفاده کامل اززمان موجودبرای درک وفهم مطالب.
 2.  اگرافزایش ساعات مطالعه مهم است،استفاده بهینه ازاین ساعات مهمتراست. مديريت زمان
 3.  دانش آموزی که میخواهد جدی باشد،بایدهرچه سریعترخودرادرفضای درس خواندن یاکنکورقراردهدوازمشغله های ذهنی حاشیهای وغیرضروری اجتناب کند.


نویسنده: صحبت اله حکمتی |
یکشنبه 1388/03/03 |

هدف یابی در کنکور

هدف شما ازدرس خواندن ویاشرکت درکنکورچیست؟

آیا به اهمیت این پاسخ آگاهی دارید؟

آیامیدانید نوع هدف تاچه حد درمسیرفعالیت تاثیردارد؟

آیاهدفی که انتخاب کردهاید،منطقی است؟

جالب است بدانیدکه بعضی ازهدفها،اضطرابزاهستندوبیش ازآن که عامل تلاش باشند،به صورت مانع حرکت،عمل میکنند.یک بعد بسیار مهم اهداف وانگیزهها،تاثیرآنهادرتمرکزحواس وافزایش عملکرداست.به شماتوصیه میکنیم،به اهدافتان باحوصلهی بیشتریبیندیشید،بر روی اهداف دوباره تمرکزوتوجه کنیدواگرلازم بودآنهاراموردبازنگری قراردهید.

ابهام درهدف

سعی کنیدهیچگاه دراهداف خوددچارسردگمی وابهام نشوید.میدان درس خواندن وکنکوررابه عنوان نمونه ای ازعرصه های زندگی تصورکنید.

انسان جدی درهمه ی کارهایش جدی است،اما انسان ابهامگرا،افت وخیززیادی دارد.برای یکبار هم که شده،خودرادرمعرض قراردهیدوببینید درکاری که برایتان مهم است،چقدرجدی هستید.روشنی وارزشمندی هدف،مستلزم جدی بودن است.اگردراهداف وانگیزه هایتان دچارشک وابهام میشویدبه احتمال زیاداهدافتان بیش ازآنکه درونی باشندبه عوامل بیرونی بستگی دارند. به عبارت سادهتر،به جای آنکه ازخوددرس خواندن ویادگیری لذت ببرید،بیشتربه خاطرعواملی چون،جایزه وپاداش،جلب رضایت والدین و اطرافیان،گرفتن مدرک وغیره فعالیت میکنید.این عوامل بدنیستندوتاحدی هم وجودشان لازم است ولی تاثیرآنها،هیچگاه به پای انگیزههای درونی نمیرسد.

کلید

هیچگاه به خودتان اجازه ندهیدبا اهداف مبهم حرکت کنید.اهداف روشن منطقی،چراغ راه هستند. رضایت به حداقل بعضیهاچون حوصلهی تلاش ندارند،هم درفعالیت وهم درنتیجه،به حداقل رضایت میدهند.اینان بیشتربه دنبال شانس واقبال هستندواین که بالاخره شایددری به تخته بخوردویک جوری قبول شوند.متاسفانه این دسته،همیشه دنبال راههای درروهستند.مثلادردوران دبیرستان، هستند دانش آموزانی که با آرزو وخیال درس میخوانند! دل بستن به این که سؤالات امتحان آسان باشد،بتوان سرجلسه تقلب کرد،حداقل نمرهی قبولی کسب شود،و…نمونه هایی ازافکارسهل انگارانه وغیرمنطقی هستند.درکنکورها هم نمونههای چنین افکاری دیده میشود.مثلا چگونه پاسخنامهی کنکور راعلامت بزنید تاحداقل نتیجه رابگیرید،برای آنان سوژهی جالبی محسوب میشود.آنهاحتی درصدی هم برای احتمال اشتباه درکامپیوترهای علامت خوان درنظرمیگیرند.آنها هم چنین ازدبیران وکسانی که فقط کلیدهاوکلیشه هارا برای علامت زدن گزینه های آموزش دهند،استقبال می کنند.درشرایط فعلی کنکوروفضای رقابتی شدید،کسانیکه به حداقل ها رضایت میدهندنبایدمنتظرکسب نتیجه باشندبه خصوص این که آنها درارزیابی وموقعیت وتواناییهای خودهم دچاراشتباه میشوند.شنیدهاید دانشآموزی که فکرمیکنددر امتحان نمرهی 10 میگیرد،معمولانمرهای کمترازپیش بینی خودخواهدگرفت.

کلید

حضور باری به هرجهت برای درس خواندن و به خصوص درکنکور،وکسب نتیجه را به شانس وعوامل دیگر واگذارکردن، سادهاندیشی وانکار واقعیت است.

دلیل حضور

علت حضورشمادرمیدان کنکورچیست؟آیا باپای خودتان وارد این عرصه شدهایدیا دیگران شمارابه میدان هل

داده اندومواضب تان هستندکه از میدان فرارنکنید؟! اگردراین موردشک داریدخودرابایک ملاک میتوانیدارزیابی کنید.چقدربرای کنکورسرمایه گذاری کرده اید؟ به عبارت دیگر،هدف وانگیزهی شماچقدرباتلاشهایتان تطابق دارد؟آیابه اندازهی حرفهایتان جدی هستند؟ اگراحساس کردید حضورشما درکنکوربیش ازآن که برای خودتان مهم باشد،برای دیگران مهم است ویاصرفابه این دلیل درکنکورحضورداریدکه دیگران هم این کاررا میکنند، همین امروزرویهی خودراتغییردهید.هیچ عاملی اعم ازجوّزندگی،انتظاراطرافیان،تبلیغات وسایرشرایط نبایدشمارابه این مسیرکشانده باشد.بایدخودتان آگاهانه قدم به میدان کنکوربگذارید.

کلید

کنکورمیتواند فرصتی باشدبرای محک زدن خودتان در زندگی واین که چقدربرای اهدافتان ارزش قائلید وبرای آن سرمایه گذاری عملی میکنید. قبولی صددرصد خیلی ازدانش آموزانی که انگیزههای بالاوآمادگیهای درسی خوبی دارند،هدف خودرادرکنکور،قبولی صددرصدقرارمیدهند.بسیاری ازدانش- آموزان دیگرهم میخواهندبه هرنحوممکن قبول شوند،حتی اگرشده رشته ی پایینتر،دوست دارندبلاخره درپایان کارمهرقبولی درپیشانی آنها هم بخورد.اگرناراحت نمیشویدبایدبگوییم که چنین هدفی،هدف منطقی نیست،این،ازجمله اهدافی است که ایجاداضطراب میکند. شمادرحین فعالیت وتاقبل ازکنکورفشارروانی زیادی رابایدتحمل کنیدکه نتیجه ی آن اضطراب غیرقابل کنترل است علاوه برآن،اگرهدف را موفقیت حتمی قراردهیدوبه آن نرسید،لطمه ی زیادی می خورید.

کلید

اگرهدف تلاشهای خودراموفقیت حتمی قراردهیدبایداسترس واضطراب ناشی ازآن راهم بپذیرید. منطقی ترین هدف چه چیزی بایدهدف قرارگیرد؟بهترین ومنطقیترین هدف چیست؟آیامیتوان هدفی انتخاب کردکه کمتراضطرابزاباشد؟

هدف راحداکثراستفاده ازتواناییهای خودتان قراردهید.اگرهدف حداکثراستفاده ازتواناییهاوقابلیتهاباشد،هم تلاش وهم شکست و پیروزی،معنای دیگری پیدامیکنند.کسی که به جای فرار ازواقعیتهاو ارتباط دادن دلایل شکست وپیروزی به عوامل بیرونی،برتواناییهای خودتمرکزمیکند،درواقع انتظاراتش را ازخودش بالامیبردوسعی می نماید بیشترکوشش کند.فرض کنیدهمین امروزامتحانات پایان سال تحصیلی ویاکنکورتمام شده است وشمابعد ازآزمون منتظراعلام نتیجه هستید.معمولادرچنین شرایطی،انسان فرصتی پیدا می کند تا نگاهی به پشت سربیندازدوببیندچه کردهاست وچه اتفاقاتی افتاده است؟فرض کنیدامروزهمان روزاست.به جای آن که درچنین روزی این کاررا انجام دهید،همین الان نگاهی به گذشته وحال خودبکنید.به این سؤال همیشگی پاسخ دهید: چقدرازتواناییهای خوداستفاده کردهاید؟

گذشته رانمیتوان عوض کرد،ولی شماهنوزفرصت دارید!

اگرهدف را حداکثراستفاده ازتواناییهای خودتان قراردهیدشما در واقع وارد میدانی میشویدکه حریف مقابل خودتان هستید.به جای ایراد گرفتن به درو دیوار،اول سعی کنیدتکلیفتان راباخودتان روشن کنید.به جای آن که بعدازامتحانات یاکنکورتاسف بخوریدکه چراهمهی تلاشتان رانکردهاید،هم اینک هم کمربندهاراسفتترببندیدوبه جای سپردن احتمال موفقیت،به حوادث وشانس منطقی وواقعبینانه حرکت کنید.چنین هدفی به شماکمک میکند اضطراب را با تلاش کنترل نمایید.یعنی بپذیریداگربیشترفعالیت کنید،ازخودتان راضیترخواهی دبود و این، یعنی کاهش اضطراب.درهرحال،یادآوری میکنیم که نوع هدف درهمهی ابعادفعالیت وتلاش شماتاثیرمیگذارد.

کلید

به جای هرهدفی،هدف راحداکثراستفاده ازتواناییهای خودتان قراردهیدتاهم برای تلاش انگیزهی بیشتری داشته باشدوهم بتوانیدبه شکست وپیروزی منطقی ترنگاه کنید.

نتیجه گیری

1.      هیچگاه به خودتان اجازه ندهید با اهداف مبهم حرکت کنید.اهداف روشن منطقی،چراغ راه هستند.

2.   حضورباری به هرجهت برای درس خواندن وبه خصوص درکنکور،وکسب نتیجه رابه شانس وعوامل دیگرواگذارکردن، ساده اندیشی وانکار واقعیت است.

3.    کنکورمیتواند فرصتی باشدبرای محک زدن خودتان درزندگی واین که چقدربرای اهدافتان ارزش قائلیدوبرای آن سرمایه گذاری عملی می کنید.

4.       اگرهدف تلاشهای خود را موفقیت حتمی قراردهیدبایداسترس واضطراب ناشی ازآن راهم بپذیرید.

5.    به جای هرهدفی،هدف راحداکثراستفاده ازتواناییهای خودتان قراردهیدتاهم برای تلاش انگیزه ی بیشتری داشته باشد وهم بتوانید به شکست وپیروزی منطقی ترنگاه کنید.

 نویسنده: صحبت اله حکمتی |
یکشنبه 1388/03/03 |

ارزیابی و بازنگری آمادگی برای کنکور

فرصتی برای ارزیابی و بازنگری

بسیاری ازمواقع وقتی فرصتی برای ماپیش میآیدکه تجربهای را دوباره تکرارکنیم و کاری راکه قبلا انجام دادهایم بار دیگر نیرانجام دهیم، درفرصت جدیدآن کار را با دقت و ارزیابی بیشتر انجام میدهیم.اما درکارهای زیادی از جمله کنکور چنین فرصتی پیش نمیآید،مگربرای کسانی که دو سه سال برای کنکور کنارگذاشته باشند! فرض کنیم کنکورامسال تمام شده و فرصتی دیگریرای طی این مسیرپیدا کردهاید دراین صورت چه اصلاحاتی در برنامهی فعالیت خود ایجاد میکنید.به جای آن که حسرت اشتباه امروز را فردا بخوریم،بیاییدباکمی حوصله وآگاهی،همین امروزبه ارزیابی وبازنگری وضعیت خود بپردازیم. به طورحتم این ارزیابی و بازنگری شمادر ادامه روند برنامه یاری خواهدبود.

ارزیابی درسی

باتوجه به برنامهی کاری پیش بینی شده،الان ازنظرآمادگیهای درسی درچه وضعیتی هستید؟

اگر دانش آموزپیش دانشگاهی هستید آیا بر مطالبی که امسال خوانده اید تسلط کامل دارید؟

باز هم توصیه می کنیم به جای این که بر مرور دروس اصرارداشتهباشید به عیبشناسی و رفع اشکال اهمیت بیشتری دهید. این که مجموعه دروس رابتوانیدچند بار مرور کنید شاید جالب باشد، اما وقتی ارزش دارد که بر دروس مسلط بوده و اشکالی نداشته باشیدویاحداقل اشکال را درهردرس داشته باشید.مثل کسی نباشیدکه کتاب رادردست گرفته و به سرعت میخواند اما بعد از مطالعه چند صفحه،تازه متوجه میشودکه چیز زیادی یاد نگرفته است.شما هم به زیاد خواندن و دوره کردن پی در پی درسها اصرار نداشته باشید.بسیاری از  دانش آموزان از همین سرعت درکارلطمه می بیند. حتی اگر زمان کم باشد باز شناخت ضعف و رفع اشکال اولویت اول است.

کلید

سعی کنید در اولین فرصت بعدازایام عید،به ارزیابی و بازنگری آمادگیهای درسی اقدام نموده و بر اساس آن روند برنامه را اصلاح کنید.

نتایج ارزیابی درسی

اگر با ارزیابی وضعیت درسی خود اقدام کنید شاید ضرورت بازنگری را هم احساس نمایید.در این صورت توجه به نکات زیر میتواند مفیدباشد.

- مطلقا و به هیچ وجه درسی را با دلیل مشکل بودن و یا داشتن اشکالات زیاد در آن کنارنگذارید. اگر در درسی ضعیف هستید و فرصت جبران

کامل ضعفها را ندارید به هرحال بپذیریدکه وضعیت شما همین است،اما اولا تا حد امکان بکوشید که خود را بالا بکشید و ثانیا به خودتان اجازه ندهید که آن را کاملا کنار بگذارید.

- رفع اشکال مبحثی،درفرصت موجودمیتواند بسیارمؤثر باشد،به شرطی که این مهارت را داشته باشیدکه بتوانید تشخیص دهید واقعا درکدام مباحث نیازبه کاربیشتری دارید.در صورت لزوم میتوانید ازدبیران خود کمک بگیرید.

- اگرفرصتی برای مرور دروس دارید باید بدانید که مروربه زمانی کمتر ازمطالعه ی بار اول نیاز دارد.اگرمثلا موضوعی را در بار اول با پنج ساعت مطالعه یاد گرفتهاید و برای مرور آن نیز دوباره پنج ساعت وقت صرف کنید،معنایش این است که یا بار اول با حوصله نخواندهاید و یا در فهم مطالب مشکلات جدی دارید.

کلید

براساس نتایج ارزیابیهای درسی،میتوانید تصمیمات آموزشی متناسب و لازم را اتخاذ نموده و برنامه را مورد بازنگری قرار دهید.

ارزیابی انگیزشی

آیا دست و دلتان به کارمیرود؟

آیا میتوانید وضعیت روانی خود را از الان تا روزکنکور ارزیابی و پیش بینی  نمایید؟

حدس میزنید این روزها را راحت و آرام پشت سرخواهید گذاشت؟  

آیا احتمال میدهید که اضطراب و نگرانی شما روز به روز بیشترشود؟

آیا فکرمی کنیداگر اضطراب شما افزایش پیدا کند میتوانید آن را کنترل کنید؟

آیا به راهها و روشهای کنترل اضطراب فکر کردهاید؟

 درنهایت آیا بر اوضاع روانی خودآگاهی وتسلط دارید؟

دانش آموزانی که در کنکور سال قبل و یا سالهای قبل شرکت نموده اند تجاربی در این باره دارند و اگر از این تجارب درسهای خوبی گرفته باشند میتوانند آمادگیهای روانی خود را تا روز کنکور به نحو مطلوبی افزایش دهند. متاسفانه بیشتر دانش آموزان کنکوری اعم از کسانی که بار اول در کنکور شرکت میکنندو کسانی که قبل این تجربه را داشتهاند؟به اندازهای که به مسائل درسی اهمیت میدهند، به آمادگیهای روانی و مسائل انگیزشی خود توجه نمیکنند در روزهای آخر از همین ناحیه آسیب میبینند.ارزیابی آمادگیهای روانی توسط خودتان یا با کمک مشاوران،بیش از آن که فکرمیکنید اهمیت دارد.

کلید

بعداز ایام عید،آمادگی های روانی خودتان را برای ایام باقیمانده تا روز کنکور به طور جدی مورد ارزیابی و بازنگری قرار دهید.

نتیجه گیری

 1.  سعی کنید در اولین فرصت بعدازایام عید،به ارزیابی و بازنگری آمادگیهای درسی اقدام نموده و بر اساس آن روند برنامه را اصلاح کنید.
 2.  براساس نتایج ارزیابیهای درسی،میتوانید تصمیمات آموزشی متناسب و لازم را اتخاذ نموده و برنامه را مورد بازنگری قرار دهید.
 3.  بعداز ایام عید،آمادگی های روانی خودتان را برای ایام باقیمانده تا روز کنکور به طور جدی مورد ارزیابی و بازنگری قرار دهید.


نویسنده: صحبت اله حکمتی |
یکشنبه 1388/03/03 |

فنون تست زنی

فنون تست زنی،یکی ازمهارتهای لازم دردوران دبیرستان وبه خصوص کنکوراست.تسلط برتست زنی درموفقیت کنکورتاثیرغیرقابل انکاری دارد.بحث دربارهی مجموعه مهارتهایی که منجربه افزایش توانایی عملکردتست زنی میشود،بخش چندبعدی خو اهدبود. علیرغم گستردگی موضوع،سعی میکنیم به مواردی بپردازیم که ضروریترهستند. قسمتی ازتوصیه های این فصل عمومی است وبرای کلیه ی دانش آموزان دبیرستانی وکنکوری در نظرگرفته شده است.قسمتی ازتوصیه ها هم خاصّ دروس به صورت جداگانه و تفکیکی است،این مطالب بیشتربه درد کنکوری ها می خورد.

طراحی وطراحان تستها

باوجودآن که بعضی ازافرادومؤسسات ادعادارندکه روشهایی را ابداع کردهاندتاکنکوریهاحتی بدون حل مساله یاتوجه به صورت مساله وبراساس قوانین احتمالات بتوانندتستهارادرست علامت بزنند،عملاچنین چیزی امکانپذیرنبوده وادعاهایی ازاین قبیل نوعی فرصت طلبی محسوب میشوند.طراحی سؤالات تست ازیک سری اصول کلی ومشخص تبعیت میکندکه معمولاطراحان تستهاباآنهاآشناهستند.البته این بدان معنی نیست که همه اصول طراحی تست درسؤالات کنکوررعایت میشودوهمان گونه که هرساله بعدازاتمام کنکورعنوان میگردد اشکالاتی توسط اهل فن به سؤالات واردمیآید.ازجمله اصولی که درطراحی سؤالات کنکوررعایت میشوددرنظرگرفتن سؤالات آسان،متوسط ومشکل درهردرس است درمقابل،یکی ازاشکالات واردبه طراحی تستهانوع چینش سؤالات است.اصولابایددرهردرس سؤالات ازآسان به مشکل تنظیم شوند،اما ظاهرا درسؤالات کنکورچنین نظمی وجودنداردومثلاگاهی بعدازسؤالات سخت دیفرانسیل بلافاصله سؤالات سخت گسسته آغازمیشودویا مانند کنکورسال 81 که سؤالات ادبیات باچندسؤال سخت پی درپی شروع شده بود.

کلید

درطراحی سؤالات کنکوراصول کلی طراحی تست رعایت میشود.بنابراین برای پاسخگویی به سؤالات دنبال روشهای غیر عادی نباشید.

آمادگی برای هرنوع احتمال

علیرغم نکتهی قبلی،تصورنکنیدکه همه چیزبایدبروفق مرادپیش رود.متاسفانه بسیاردیده شده دانش آموزانی که با آمادگی خوب درسی در جلسه ی کنکورحاضرشده اند به محض مواجهه باچندسؤال سخت پی درپی،سررشتهی کارراگم کرده وحتی بقیه راهم نتوانستهاندخوب جواب بدهند.این آمادگی ذهنی رادرخودایجادکنیدکه ممکن است باهراحتمالی روبه روشوید.امکان دارددرشرایطی که خوب پیش میرویدبه ناگاه به یک،دو،سه ویاچندسؤال سخت برخوردکنید،امکان داردسؤالات یک درس باتستهای مشکل شروع شود،وهرنوع امکان دیگری نیز وجود دارد.درهرحال،شماآمادگی لازم رادرخودایجادکنیدتادستپاچه نشوید.

کلید

خودرابرای مواجهه باهرنوع سؤالی درسرجلسهی کنکورآماده سازید. تستهای یک ستاره ودوستاره بیشترمدرسین کنکورتوصیه میکنندوقتی باسؤالات یک درس روبه رومی شوید بدین شیوه عمل کنید:

یک به یک سؤالات رابخوانید. به طورمتوسط خواندن متن هرسؤال حدود 20- 15 ثانیه طول میکشد.

اگرجواب سؤال وگزینه ی درست را میدانیدبلافاصله درپرسشنامه(ونه پاسخنامه)علامت بزنیدوسرسؤال بعدی بروید.به سؤالاتی می رسید که جواب آنهارا نمیدانید. دراینجا دوحالت پیش میآید.جواب رانمیدانید ولی میدانید که می توانید به نتیجه برسید.درکنارسؤال یک ستاره بزنید.درموردبعضی ازسؤالات هم جواب رااصلا نمیدانیدوحدس میزنیدکه ارزش وقت گذاری ندارد.درکنار این نوع سؤالات دوستاره بزنید.به همین ترتیب تاپایان سؤالات آن درس پیش بروید.معمولا درمرحله اول تعدادی ازتستهارابا اطمینان درست علامت زدهایدکه البته درمورددرسهای متفاوت فرق دارد.حال،مرحله دوم را به سؤالات تک ستارهای اختصاص دهید.دراین مرحله هم تعدادی ازسؤالات راپاسخ خواهیدداد.درمرحله سوم به سؤالات دوستارهای بپردازید.

فنون تست زنی

دردروس تخصصی امکان زیادی وجودداردکه وقتی برای سؤالات دوستارهای باقی نماند.بعداز اتمام این سه مرحله جوابهای صحیح رایک به یک وبادقت به پاسخنامه منتقل کنید.

کلید

سؤالات هردرس رادرسه مرحلهی تستهای باجواب مشخص،یک ستارهای ودوستارهای پاسخ دهید. جرات گذشتن ازتست درموردسؤالات دوستارهای صحبت کردیم وگفتیم که دردروس تخصصی حتی این امکان جود دارد که فرصتی برای پاسخ به آنهاباقی نماند. برای تعدادزیادی ازدانش آموزان پذیرفتن این نکته که باید ازخیربعضی ازسؤالات بگذرند،سخت است.دانش آموزان بایدعادت کنندکه ازروی بعضی تست ها بگذرند و این خود نه تنها نشانه ی ضعف نیست بلکه بیانگرمهارت دانش بالای فرد است.دانش آموزان بسیارمحدودی وجوددارندکه هم توانایی وهم فرصت آن راداشتهباشندکه بتوانندبه همه ی سؤالات پاسخ دهند.

کلید

بایداین فن جسورانه را بیاموزید که ازسربعضی تست ها بگذرید. قدرت ریسک این سؤال هم برای  دانش آموزان پیش میآیدکه اگردرموردگزینههاشک کردند(باتوجه به نمرات منفی تستها)آیاعلامت بزنند؟در مورد هر چهارگزینه مشکل دارید توصیه میشود ازخیرآن سؤال بگذرید.اگربین سه گزینه شک داشتیدبازهم توصیه قبلی را به کارببندید.امازمانی که میدانیدحداقل دوگزینه غلط است حتما یکی ازگزینه هاراعلامت بزنید.

کلید

درتستهایی که درموردگزینه ی صحیح شک دارید تنها زمانی ریسک کنید که اطمینان داشته باشید حداقل دوگزینه غلط است. خواندن کل اجزاء تست این نکتهای است که همه درموردآن اتفاق نظردارند،بایدتمام اجزاءوتست رابادقت بخوانید.صورت مساله را باحوصله وتمرکزمطالعه کنید.به همین ترتیب به تک تک گزینه ها توجه کنید.یادتان باشداگرعجله کنید شاید زمان راذخیره نماییدولی به طورحتم،احتمال اشتباه بسیارزیاد خواهدبود.اگربپذیرید که باید ازبعضی تست ها بگذرید این به دقت شماهم خواهدافزود.

کلید

قبل ازهرگونه اقدام به پاسخگویی تست،تمام اجزاءآن رابادقت بخوانید. پیش بینی قبل ازجواب اگرحوصله اش رادارید وعجله نمیکنید سعی نمایید وقتی صورت مساله راخواندید قبل ازنگاه کردن به گزینهها،جواب راحدس بزنید.این کار سرعت عمل شمارادرپاسخگویی به تستهاافزایش خواهدداد.حتی درصورتی که حدس شمادرست ازآب درآمدوپاسخ شمابین گزینه ها وجود داشت بازهم حتماسایرگزینههارابخوانید.

کلید

سعی کنیدقبل ازپاسخ به هرتست،گزینه صحیح راحدس بزنید. فریب نخورید به محض خواندن صورت مساله،سراغ راحتترین وسادهترین گزینه نروید.متوجه گزینههای انحرافی باشید.به قول کنکوریها، اگرشما مفهومی خوانده باشیداحتمال انحراف شما کاهش خواهد یافت.بااین همه بازهم ممکن است به خاطرعدم تمرکز،عجله واشتباه گرفتن سرنخها میباشد فریب بخورید و ناخودآگاه به محض دیدن کوچکترین سرنخی ازپاسخ، آن راعلامت بزنید.پس بسیاربسیارمهم است که ازیک طرف تمرکز و دقت راتمرین کنیدوازطرف دیگرباروشهای کنترل اضطراب آشناباشید تابتوانیدحالت تعادلی خودراحفظ نمایید.

کلید

درجلسه ی کنکوردقت کنید درفضایی قرارنگیرید که با کوچکترین سرنخها فریب بخورید.

تقسیم زمان

این درست است که بایددرجلسه ی کنکورتقسیم زمان داشته باشیدامابدان معنا نیست که برای همه ی تست ها زمانی یکسان درنظرگرفت.این نکته بسیارظریف وحساس است.اگربرای تستی سه دقیقه وقت صرف کردیدحتماتستی هم وجودخواهدداشت که درظرف 20 ثانیه پاسخ آن رابیابید.بنابراین درمورد تقسیم زمان وسواس به خرج ندهید.شمابرای هردرس زمانی رادراختیاردارید،بازاگرپذیرفته باشید که ازسربعضی تستها بگذرید احتمالا زمان برای بقیه سؤالات کافی خواهدبود.دربعضی موارد(به خصوص دروس عمومی) امکان استفاده اززمانهای دروس دیگرهم به وجود می آید.

کلید

درتقسیم زمان برای پاسخگویی به تستها،توجه داشتهباشیدکه زمان برای حل هرتست متفاوت است. زمانی برای مرور اگرفرصتی بودزمانی برای مرورتستهاکناربگذاریدولی پاسخهاراعوض نکنید،مگراین که اطمینان حاصل کنیدکه پاسخ اول شماغلط بوده است.هرچه بیشتربه سریک سؤال مرددباشیداحتمال زیادتری داردکه سرگیجه بگیرید.

کلید

اگرزمانی برای مرورتستهاباقی ماند،پاسخ را تنها زمانی تغییردهیدکه به غلط بودن اول اطمینان حاصل نمایید.

سرعت عمل سرعت عمل درتست زنی به عوامل متعددی بستگی دارد.به این که چه قدرمفهومی خوانده باشید(وحفظی کارنکرده باشید)؟چه قدرسرحال وباحوصله باشید؟چه تیپ شخصیتی داشته باشید؟(فردی آرام هستیدیامضطرب)؟چقدرتست زنی راتمرین کرده باشید؟به هرحال،سرعت عمل درتست زنی موضوعی مستقل ازسایررفتارهانیست.فردی که کلاکنداست،فردی که زودمضطرب میشودویاکسی که تقسیم زمان مناسبی ندارد، احتمالادرکلیه فعالیتهایی که نیازمند سرعت عمل وتوانایی مشاهده است مشکل خواهدداشت. کلید

برای افزایش سرعت عمل درتست زنی چهارعامل مؤثرند:تمرین ورکوردگیری تست زنی،شادابی وسرحال بودن،تمرکزو آرامش،ومطالعهی مفهومی.

دقت درمحاسبات عددی

درهمه ی رشته های کنکوری دروسی وجوددارند که درآنها حل مساله ومحاسبات عددی ضرورتی اساسی است.اشتباهات دانش آموزان در محاسبات عددی عمدتا ناشی ازعجله وعدم تمرکزآنهاست که این هم ناشی ازتلاش آنان برای ازدست ندادن زمان است.گفته شد،این عجله غیرازضرروافزایش احتمال اشتباهات،به طورحتم هیچ خیری ندارد.به محاسبات عددی به خصوص دررشته ی ریاضی که موارد آن زیاداست، دقت بیشتری داشته باشید.سعی کنیدبه نحوی درمحاسبات پیش رویدکه همان یک بارمحاسبه،اطمینان شما راحاصل نماید.عجله در محاسبه،شک شماراافزایش داده ومنجربه محاسبات دوباره وسه باره واتلاف وقت خواهدشد.

کلید

محاسبات ریاضی رابادقت وتمرکزانجام دهید.

مجموعه ی ریاضی

درتستهای ریاضی برای کسب نتیجه بهترساختاری بااین ترتیب توصیه میشود:

مفهوم رابه خاطربسپارید.مواردجامع ومانع راشناسایی کنید.قضایای مربوط به مفهوم موردنظررابه دقت وباتمامی اجزاءبه خاطربسپارید. مواردمنتج ازاین قضایاراشناسایی کنید.حتیالامکان مواردخاص پیرامونی راشناسایی کنید. دردروس ریاضی نبایدبه حفظیات اکتفاکرداگرچه لازم است تمام فرمولهارابدانید.درهرمساله،مجهول مساله رادریک طرف ومفروضات رادر طرف مقابل بنویسید.مشکل عمدهی دانش آموزان درریاضی این است که صورت مساله رادرک نمیکنند.اگرمفروضات مساله را تشخیص دهید،میتوانیدبه پاسخ هم برسید.راه حل،درون این مفروضات وجوددارد.دردرس دیفرانسیل مرورنکات کلی مربوط به نمودارها میتوانددرحل مسایل مربوط به بردتابع،اکسترمهای نسبی ومطلق وتغییرات تابع مفیدواقع شود.باتوجه به توزیع سؤالات کنکوردردرس دیفرانسیل منطقی به نظرمیرسدکه بیشترتمرکزدرفصول سوم به بعدباشد.

کلید

درتستهای ریاضی،یک روش کارمشخص داشته باشید تا دچارسردرگمی نشوید.

فیزیک

حجم زیاد درس فیزیک وتنوع موضوعات آن ایجاب میکندکه ازقبل:

- تسلط خودرا دربخشهای مختلف آن دقیقاتعیین کرده باشید وبدانید درچه بخش هایی بیشترین آمادگی ودرچه بخشهایی کمترین آمادگی رادارید.هنگام تست زنی درکنکور،ابتداسراغ تستهایی بروید که برای شماراحتترهستند.مثلابخشهای ترمودینامیک (رشته ریاضی - فیزیک) فیزیک پیش دانشگاهی 2(رشته های علوم تجربی وریاضی فیزیک) بخش نوربه طورکامل،حرکت نوسانی ساده وموج،گرماوتعادل گرمایی رامیتوان به طورنسبی ساده ترازیخشهای دیگر درنظرگرفت.

- دقّت لازم درتشخیص مفاهیم نزدیک به هم درصورت مساله ازاهمیت بسیاری برخورداراست.مثلاکمیت هایی ازقبیل جابجایی و مسافت ،شتاب متوسط وشتاب لحظه ای، بازه زمانی ولحظه،کارمحیط روی دستگاه وکاردستگاه روی محیط،توان مفیدوتوان تلف شده …ازمفاهیمی هستندکه اغلب به علت کم دقتی،برداشت اشتباهی ازآن ها میشودوطراحان تست نیزپاسخی معادل اشتباه صورت گرفته رادرگزینه ها قرار میدهند.

- محاسبات عددی یکی ازمشکل سازترین موارداست.اغلب مفاهیم فیریکی رابه خوبی تشخیص میدهید ولی درانجام محاسبات عددی اشتباهاتی صورت میگیردکه یکی ازشایعترین اشتباهات دانشپژوهان است.

- توجه دقیق به تبدیل واحدهاواین که درچه شرایطی نیازی به تبدیل واحدنمیباشد.

- دروس داده شده وجزوات اساتیدباید به گونهای مطالعه شوندکه بتوانید هرزمان به طوردقیق،کامل وسریع هربخشی ازآن راکه خواستید

بگوییدوبنویسید.دراین صورت مفاهیم درسی درذهن شماملکهسازی به معنای واقعی میشوند.آنوقت است که سرعت عمل رابادقّت عمل، کسب کرده اید.

- پس ازفراگیری جزوات درسی به همراه مسائل تشریحی وتستی مرتبط با هرموضوع،تدریجاتستهای کنکورسراسری را ابتدا بدون تعیین زمان ولی پس ازمدتی باتعیین وقت بزنید.تستهارا آگاهانه وباتوجه به مفاهیم یادگیری شده بزنیدوبدانید سرعت عمل بایدتاجایی باشدکه دقت عمل رامخدوش نسازد.

- زدن تستهای مرتبط به تعدادزیادوبه طورآگاهانه بالاخره منجربه سرعت عمل نیزمیشود.

- درماههای اردیبهشت وخرداد،تستهای آزمون های کنکور پنج سال کذشته رابه طورجامع بزنید و درصد خودرا دردرس فیزیک تعیین کرده،طوری عمل نمایید که به هیچ وجه اشتباه هرآزمون را درآزمون بعدی تکرارنکنید.

کلید

دردرس فیزیک ضمن مطالعه مفهومی وتقویت بنیه ریاضی،به طورکیفی تستهایی درسطوح ساده،متوسط وسخت زده و مراقب مفاهیم نزدیک به هم باشید.

شیمی

توزیع تستهای شیمی به طورمساوی بین کتابهای شیمی 2،شیمی 3،شیمی پیش دانشگاهی 1وشیمی وپیش دانشگاهی 2صورت میگیرد. تنهاحدود 10 درصدازکل تستها مربوط به مسایل می باشدوبقیه مطالب توصیفی هستند، لذا درصورت ضیق وقت به هنگام تست زنی وقت مطالعه مسایل رابه زمانی موکول کنیدکه همه مطالب توصیفی را مطالعه کرده باشید.درفرصت وموقعیت روزهای پایانی کنکوربهترین روش 76 میباشد و استفاده ازتستهای طبقه بندی توصیه نمیشود.با درنظرگرفتن این که شیمی آخرین درس درمجموعه ی تستهای اختصاصی دفترچه ی سوالات است،دانش آموزان به دلیل اختصاص وقت به تستهای دروس قبلی،درموردشیمی دچارکمبودوقت می شوند.زمانی که تستها دروس تخصصی یگرراعلامت میزنید،به زمان باقی مانده برای شیمی هم توجه داشته باشید.

- تست زدن،حل تستهای دورهای کنکورهای ساده 81

کلید

درتستهای شیمی به نحوه ی توزیع سؤالات وهمچنین دراولویت قراردادن پاسخگویی به تستهای توصیفی توجه نمایید.

زیست شناسی

به دلیل تنوع زیادمنابع وکتب تستهای زیست شناسی،مراجعه به تستهای کنکورهای سالهای قبل به عنوان بهترین منبع،بیشترتوصیه میشود.پیشنهادمیشود درروزهای پایانی برای ایجادآمادگی بیشترازمبحث درس زیست،حدود 40 تست تمرین ومرورگردد.شواهد نشان میدهدکه فقط 7درصدازدانش آموزان تستهای زیست شناسی رابالای 50 درصدمیزنندازدوجنبه میتوان به این مشکل نگاه کرد.

اول آنکه دانش آموزان سوادکافی نداشتهباشند.اما این دلیل چندان قابل استنادنیست.نکتهی دوم وعامل اصلی ضعف دانش آموزان در پاسخگویی به تستهای زیست شناسی،عدم درک سؤالات وعجله درپاسخ دادن است.هرسؤال نکات کلیدی داردکه باخوب فهمیدن سؤال قابل دستیابی است.برای هرسؤال زیست شناسی 45 ثانیه زمان وجودداردوازاین زمان میتوان 15 ثانیه رابه خوب خواندن سؤال، 15 ثانیه رابه خواندن گزینه ها و 15 ثانیه رابه پاسخ دادن وپرکردن پاسخنامه اختصاص داد.البته بیان این نکته صرفا برای ایجاد یک الگووتصویرذهنی است نه

اینکه واقعابرای هرتست زمان بگیرید!

کلید

درتستهای زیست شناسی،دقت برروی درک وفهم سؤالات اهمیت بیشتری دارد.

زیان انگلیسی

تستهای درس زبان آخرین سری ازسؤالات دردفترچه ی عمومی میباشند 50 یا 60 درصدازدانش آموزانی که نتوانسته اند تستهای زبان رابزنند استدلالشان اینست که زمان کم آورده اند.چرا؟ دلیل این امراختصاص زمان بیشتربه تستهای دروس ماقبل است.توقف زیاددرتستهای قبلی که معمولا هم غلط ازآب درمیآیندموجب ضررجدی درتستهای زبان میشود،درحالی که،اگردقت مناسب برای آن صرف گرددو احتمالا تستهای صحیح بیشتری راعلامت خواهیدزد.بنابراین بسیارمهم است که مجموعه سؤالات دفترچه عمومی را با هم ببینید یعنی تستهای یک ستاره ودوستاره ازابتداسؤالات عمومی شروع کنیدوتاانتهای سؤالات که تستهای زبان هستندپیش برویدوبعد برای تستهای یک ستاره ودوستاره وقت بگذارید.درزبان،تستهایی راکه سالهای قبل زیادتکرارشدهاندبانظردبیران مشخص کرده وتمرین کنید.

کلید

درتستهای زبان انگلیسی،زمان راهماهنگ بازمان دروس عمومی دیگردرنظربگیرید.

معارف

باعنایت به فرّاربودن مفاهیم بخصوص اسامی،مباحث سنتهای الهی،فلسفه،تاریخ واحکام،لازم است درس معارف دریک فرصت کوتاه مرور شود.روایات مخصوصا آیات بایدبادقت خوانده شودچراکه قابلیت طراحی تست درموردآنهازیاداست.باید بدانید هر آیه درچه زمینهای است و اشاره به کدام مطلب دارد.یک دانش آموزمسلط میتواند تستهای معارف رادرزمان 10- 8 دقیقه ای پاسخ داده ودرزمان صرفه جویی کند.

کلید

درتستهای معارف،امکان سرعتعمل،بیشتراست.

ادبیات

علیرغم آن که درس ادبیات ارتباط بازبان مادری دانش آموزان دارداما مورد سهل انگاری بیشتری قرارمیگیرد.ازکنکور 81 که سؤالات به نسبت سختترشده است توقع میرود دانش آموزان این درس راجدیتربگیرندعلاوه برآن کتاب زبان فارسی که ازسال سوم آن درکنکورسؤال می آید به اندازه ی کفایت تدریس نمیشودواکثردانش آموزان دراین درس مشکل دارند.باعنایت به این که 5سؤال ازاین کتاب طرح میشود لازم است دانش آموزان ضعفهای خودرادرآن جبران نمایند.تسلط برکلیه مطالب ادبیات حتی هم سنگ دبیر،برای کسب نتیجه مطلوب ضرورت دارد.دانش آموزان دربخش دریافت پیامهای اصلی مطالب نیزمشکل دارند.درقرابتهای معنایی توصیه میشودابتداخودعبارت یابیت رامطالعه نموده وسپس درذهن خودتان معنی کنید.بعد معنی رادرذهن ساده نمایید تا حدی که چکیده ودرون مایه اصلی موضوع کشف شود.

سؤالات اولین دفترچه عمومی،تستهای ادبیات هستندولذاتقسیم زمان مناسب دراین درس مهم است.

کلید

تستهای ادبیات راجدی بگیریدوبه حفظیات اتکا نکنید.

عربی

دررابطه باترجمه به فعل وزمان فعل توجه شودودرمواردمشابه کلمات سادهای مانندضمائریامفردوجمع بودن کلمات مدنظرقرارگیرد.دردرک مطلب،دقت درمفهوم کلی مطالب مهم است.یادتان باشدکه سؤالات مطرحه خارج ازمفاهیم درک مطلب نخواهدبود.سؤالهای تجزیه و ترکیب ازبخش درک مطلب،ازانتهاپاسخ  داده شوندیعنی ابتدابه ترتیب توجه شودوبعد موارد تجزیه.شناخت نقش مثل تمیز،حال وجامدومشتق بودن کلمه دقت گردد.دررابطه باتمیزعددوحرکتگذاری جملات داده شده به اسمهای غیرمنصرف دقت بیشتری شود.

کلید

درتستهای عربی،برای کسب مهارت بیشتر،هیچ فنی به اندازهی آمادگیهای قبلی نقش ندارد.

نتیجه گیری:

 1.  درطراحی سؤالات کنکوراصول کلی طراحی تست رعایت میشود.بنابراین برای پاسخگویی به سؤالات دنبال روشهای غیرعادی نباشید.
 2.  خودرابرای مواجهه باهرنوع سؤالی درسرجلسهی کنکورآماده سازید.
 3.  سؤالات هردرس رادرسه مرحلهی تستهای باجواب مشخص،یک ستارهای ودوستارهای پاسخ دهید.
 4.  بایداین فن جسورانه رابیاموزیدکه ازسربعضی تستهابگذرید.
 5.  درتستهایی که درموردگزینهی صحیح شک داریدتنهازمانی ریسک کنیدکه اطمینان داشتهباشیدحداقل دوگزینه غلط است.
 6.  قبل ازهرگونه اقدام به پاسخگویی تست،تمام اجزاءآن رابادقت بخوانید.
 7.  سعی کنیدقبل ازپاسخ به هرتست،گزینه صحیح راحدس بزنید.
 8.  درجلسهی کنکوردقت کنیددرفضایی قرارنگیریدکه باکوچکترین سرنخهافریب بخورید.
 9.  درتقسیم زمان برای پاسخگویی به تستها،توجه داشتهباشیدکه زمان برای حل هرتست متفاوت است.
 10.  اگرزمانی برای مرورتستهاباقی ماند،پاسخ راتنهازمانی تغییردهیدکه به غلط بودن اول اطمینان حاصل نمایید.
 11.  برای افزایش سرعت عمل درتست زنی چهارعوامل مؤثرند:تمرین و رکوردگیری تست زنی،شادابی وسرحال بودن، تمرکزوآرامش ومطالعهی مفهومی.
 12.  محاسبات ریاضی رابادقت وتمرکزانجام دهید.
 13.  درتستهای ریاضی،یک روش کارمشخص داشتهباشیدتادچارسردرگمی نشوید.
 14.  دردرس فیزیک ضمن مطالعه مفهومی وتقویت بنیه ریاضی،به طورکیفی تستهایی درسطوح ساده،متوسط وسخت زده و مراقب مفاهیم نزدیک به هم باشید.
 15.  درتستهای شیمی به نحوهی توزیع سؤالات وهمچنین دراولویت قراردادن پاسخگویی به تستهای توصیفی توجه نمایید.
 16.  درتستهای زیست شناسی،دقت برروی درک وفهم سؤالات اهمیت بیشتری دارد.
 17.  درتستهای زبان انگلیسی،زمان راهماهنگ بازمان دروس عمومی دیگردرنظربگیرید.
 18.  درتستهای معارف،امکان سرعتعمل،بیشتراست.
 19.  تستهای ادبیات راجدی بگیریدوبه حفظیات اتکانکنید.
 20.  درتستهای عربی،برای کسب مهارت بیشتر،هیچ فنی به اندازهی آمادگیهای قبلی نقش ندارد.


نویسنده: صحبت اله حکمتی |
یکشنبه 1388/03/03 |

شناخت عوامل کاهنده ی روحیه در آمادگی کنکور

عوامل کاهنده ی روحیه

عوامل تضعیف روحیه از آفتهای بسیار مهم در کنکور هستند.دانش آموزان علاوه بر عواملی مانند ضعف پایهای در دروس،ویا کمبود امکانات و شرایط آموزشی،از افکاری که باعث افت روحیه میشوند نیز آسیب میپذیرند.آیا عوامل کاهنده ی روحیه و افت انگیزه را میشناسید؟ فکر میکنید در این میان،مهمترین عامل کدام است؟

جوّ تبلیغاتی

کنکور درحال حاضر بیش از اندازه با ه یاهو و تبلیغات آمیخته شدهاست و متاسفانه هر کس به نوعی در ایجاد چنین فضایی نقشی دارد. تعداد زیاد شرکت کنندگان و در مقابل تعداد کم قبولیها،احتمال موفقیت را درکنکور کاهش میدهد.این مساله باعث حساسیت و اضطراب والدین وخود دانش آموزان شده وآنان را به تکاپوی بیشتر وادار میکند.کم کاریهای سالهای قبل وجمع شدن همه ی تلاشها و فعالیتها برای یک سال،دانش آموزان را مجبور به تحمل یم دوره ی سخت، و استرس ناشی از آن میکند.لذا دانش آموزان به استفاده از هرامکانی از قبیل کتاب و

آموزشگاه وکنکورهای آموزشی وغیره متوسل میشوند. مؤسسات چاپ کتب و آموزشگاههای کنکوری هم  رای عقب نماندن ازکورس رقابت با سایرین و کسب درآمدهای بیشتر، تنور کنکور را داغتر میکنند.عوامل دیگری هم به شکلهای دیگر در تبلیغاتی و ه یجانی شدن فضای کنکور دخیل هستند . آنچه در این میان میماند دانش آموزان هستند با آرزوهایشان،و سردرگمی این که بالاخره چه باید بکنند تا عقب نمانند؟ توجه داشته باشید که از این شرایط بیشتر دانش آموزانی لطمه میخورندکه عاطفیترو تلقین پذیرتر هستند.

کلید

هر چه بیشتر تابع تبلیغات و ه یاهوی کنکور باشید از تواناییهای موجود خود کمتر استفاده خواه ید کرد.

مقایسه ها

بسیاری از دانش آموزان به صورت خودآگاه یا نا خودآگاه به مقایسه ی خود یا دیگران پرداخته و هر فرد کنکوری را به نوعی رقیب خود تلقی میکنند.گاه ی دانش آموزان وضعیت خودشان رابا دیگر دوستان وهمکلاسیها مقایسه میکنند وآن راملاکی برای پبشرفت،یا عقبماندگی خودقرار میدهند.این که مثلا فلانی چند ساعت بیدار میماند،چند ساعت درس میخواند،کدام آموزشگاهها میرود،چند درصد از هر درس تست میزند، کدام معلمهای خصوصی را دارد و….،برای بعضی از دانش آموزان به عنوان مهمترین سوژه فکری در میآید. گاه ی هم دانش آموزان به جای این که خود اقدام به مقایسه کنند،تحت تاثیرصحبتها وحرفهای دوستانی قرار  یگیرند که با شور وحرارت ازفعالیتها و درس خواندنهای خود دم میزنند.معمولا کسی که برای کنکور واقعا میخواند بیش از آن که وقت خود را صرف جلب توجه دیگران بکند برکار اصلی خویش تمرکز مینماید.اما کسانی که سروصدا راه میاندازند و از کارها و برنامهها و بیداریهای خود حرف میزنند دچار بزرگنمایی شده و در واقعیتها غلو میکنند. بنابراین،تحت تاثیر چنین افرادی قرارگرفتن،موجب نوعی توهّم خواهد شد که باید ازآن دوری کرد.مقایسه برای بعضی از دانش آموزان قویتر هم میتواند مشکلساز باشد.دانشآموزی که در جمع همکلاسیها یا دوستانش خود را قویتر و برتر ارزیابی میکند،ممکن است با اکتفا به این مقایسه از خود بیشتر مایه نگذارد و با آنچه دارد راضی شود.

کلید

مقایسه کردن ملاک خوبی برای پیشرفت نیست و معمولا به نفع شما تمام نمیشود،انتظاراتتان را از خود بالا ببرید.

استدلالهای نابجا

گاه ی دانش آموزان تحت تاثی فشارهای درسی و ترس از نتیجه نگرفتن،به استدلالهای نابجا،روی میآورند.این استدلالها معمولا به عنوان وسیله ای ناخوداگاه برای فرار از واقعیتها و کاستن تنشهای درونی مورد استفاده قرار میگیرند.دانشآموزی بر مبنای اطلاعات ناقص،دلیل میآورد که فلان کس با فلان معدل و رتبه ی بالا نتوانست درکنکور قبول شود و با این استدلال، کم کاریهای خود را توجیه می نماید. 10 ساعت در روز درس بخواند تا موفق شود، دانش آموزی اگر یکی دو - کس دیگر بدون داشتن آمادگیهای لازم،برای خود تحلیل میکند که باید 12 روز از برنامه ی خود عقب افتاد براساس استدلالی معیوب و از شدت ناراحتی و  ضطراب،فرصتهای موجود را از هم دست میدهد،و دانش آموزانی هم کمبود امکانات مالی و کمبودهای دیگر را مبنای پیشداوریهای منفی خود قرار میدهند.نکته ی مهم در این استدلالها، قضاوت بر مبنای اطلاعات و شواهد نامطمئن،ناقص و گاه نادرست است.

کلید

استدلالها و توجیههای نادرست و معیوب،ابزارهایی برای فرار از واقعیت هستند،مراقب آنها باشید. عامل درونی فکرمیکنید مهمترین عامل کاهنده ی روحیه چیست؟ نکاتی که به آنها اشاره شد به اضافه ی موارد زیاد دیگری میتوانند عواملی برای کاهش انگیزه و افت روحیه باشند،اما شاید باور نکنید که مهمترین عانل در این باره خود شما هستید! ه یچ عاملی در کنکور مانند داشتن افکار و نگرشهای منفی به عنوان ترمز موفقیت عمل نمیکند.جایگزینی تفکر احساسی به جای تفکر منطقی،و غلبه ی ه یجانات کنترل نشده برنظم فکری و رفتاری،موجب تقویت افکار منفی میشوند.ما معمولا سعی میکنیم ضعفهای درونی خودرا باعوامل بیرونی توجیه کنیم.در اینجا بیش ازآن که خود عوامل بیرونی مهم باشند توجیههای درونی ما اهمیت بیشتری دارند.منفی نگاه کردن به مسائل،روحیه ی منفی را در ما تقویت خواهد کرد. این موضوع مختص به کنکور نیست و شامل همه ی مسائل زندگی میشود.

کلید

اگر فکر میکنید که موفق میشوید یا شکست میخورید،در هر صورت درست فکر کردهاید!

 

---------------------------------------- وظیفه در ایام عید----------------------------------------------

 

ایام عید

طبق یک عادت فرهنگی،ما از ایام تعطیلات استفاده ی مؤثری نمیکنیم و بیشترزمانهای تعطیلی راباپراکنده کاری و استراحت میگذرانیم.علیرغم طولانی بودن تعطیلات عید باز هم کمترکسی ازاین فرصت برای جمع وجورکردن کارهایش استفاده میکندو معمولا همان رویه ی وقتگذرانی و بیهوده کاری ادامه پیدامیکند.با این وجود،ایام عید برای کنکوریها معنای دیگری پیدامیکند. این ایام از یک طرف فرصتی است برای تکمیل و جمعبندی مطالب،و از طرف دیگرفرصت آماده سازی وتجدیدقوابرای روزهای باقیمانده،خیلی ها این دوران رافرصت طلایی مینامند.

 

آغازایام عید

در روزهای اول عیدچه بایدکرد؟آیا ازهمان روز اول باید با دنیای خارج قطع ارتباط نمود؟آیانباید به دیدو بازدید عیدرفت؟ پاسخ به چنین سؤالاتی کارسختی است،چراکه اولا روحیه ی افراد با یکدیگرمتفاوت است و ثانیا پایبندی خانوادهها به آداب ورسوم با هم تفاوت دارد.اگرخانواده ها و خود دانش آموزان ازحساسیتها وسختگیری بی مورد اجتناب کنند بهتر میتوانند درباره ی نحوه ی استفاده از این ایام تصمیم بگیرند.کاری نداشته باشید،که دیگران چه میکنند، تنها برمبنای وضعیت خودتان بیاندیشید.اگرشماتمایل داریدکه در دید وبازدیدهای یکی دو روز اول عیدشرکت نماییدولی به زورخودتان راوادار به درس خواندن کنید احتمالا نتیجه ی خوبی نخواه یدگرفت.یا اگرکسی که یک دوره ی کاری سخت کند.بالاخره درمرحلهای ازکار دچار مشکل خواهدشد.

توصیه کلی برای روزهای آغازین عیداست که حداکثردریکی دو روز اول عید در دید و بازدیدهای مهم شرکت کنید وخیلی دراین مورد به خود سخت نگیرید.بقیه روزها رابه درس خواندن اختصاص ده ید.

 

کلید

درایام عید،فقط یکی دو روز اول رابه حضوردرمراسم دیدوبازدیداختصاص داده وازبقیه ی ایام برای درس خواندن استفاده کنید.

 

اردوهای درسی

درچندسال اخیر اردوهای درسی ایام عید توسط مدارس و مؤسسات آموزشی معمول شده است.این تصور وجود داردکه چون دانش آموزان فرصت طلایی ایام عید را ازدست میدهند لذا بهتراست درخانه باشند ودرمکان وفضای دیگری،ازوقت خود برای درس خواندن استفاده کنند. این تصور اگرچه تا حد زیادی درست به نظرمیرسد،اما با وضعیت و شرایط همه ی دانش آموزان تطابق ندارد.اگرکسی واقعا انگیزه و همت لازم وکافی را برای درس خواندن وکنکورداشته باشدچه فرقی میکندکجا باشد،و اگرکسی بخواهد تحت یک شرایط اجباری وسختگیرانه درس بخواند چه نتیجهای خواهد داشت؟

حضوردر اردوهای درسی ایام عیدبرای همه ی دانش آموزان نتایج یکسانی ندارد و دانش آموزان برای شرکت دراین ایام باید تامل بیشتری به خرج 15 روزه به جایی برسد،وچه بسا دانشآموزی هم که - دهند.کسی که آمادگیهای درسی وروانی لازم را ندارد بعیداست که با یک اجباروفشار 20 آمادگیهای درسی وروانی لازم را دارد و درمنزل نیزشرایط درس خواندن مه یاست اگربه تنهایی و درخانه درس بخواند از ایام عید بهره ی یشتری ببرد.

اردوهای درسی برای کسانی مناسبتراست که علاقه وحوصله درس خواندن را دارابوده ولی شرایط وموقعیت مناسبی برای این کار ندارند. هم چنین کسانی که درمراحل مطالعاتی خودبه جایی رسیدهاندکه حداقل یک دوره ی کامل مطالعه تشریحی وقسمتی رابه پایان رسانیده فقط نیازبه رفع اشکال وجبران کمبودها دارند،بهترمیتوانند ازچنین اردوهایی استفاده کنند.

کلید

درمورداستفاده از اردوهای درسی ایام عید،برمبنای آمادگیهای درسی و روانی خود با تامل بیشتری تصمیم بگیرید.

 

نحوه ی استفاده ازایام عید

15 روزمرحله ی مستقلی محسوب نمیشود،چراکه براساس – شما میتوانید از فرصت پیش آمده به صورت چند منظوره استفاده کنید.این فرصت 20مطالب عنوان شده در قسمتهای قبلی،اگر دانش آموز پیش دانشگاه ی هستید،در مرحله تکمیل دوره ی جامع مطالعه تشریحی و تستی دروس به سرمیبرید، و اگرصرفا برای کنکور میخوانید از اول عید تا دهه ی دوم اردیبهشت ماه را برای مرورنکته و تست دروس ورفع اشکال و جبران

کمبودها درنظرگرفته اید. در هرحال،فرصت ایام عید قسمتی ازمراحل قبلی و یا جدید برنامه ی کاری شما محسوب میشودکه میتوانید براساس برنامه ازاین ایام استفاده به ینه ای بکنید. یک استفاده ی دیگرایام عید میتواند آماده سازی برای تحمل روزهای فشرده وسخت آخرباشد.اگربا انگیزه و ارادهای قوی از تک تک روزهای تعطیلات حداکثربهره را ببرید در واقع به خودتان ثابت کرده اید که میتوانید یک دوره ی سخت فشرده ی کاری را نیزبا میل و رغبت تحمل کنید.علاوه بر این،تمرین تست زنی باهدف ارزیابی سرعت عمل و رکوردگیری میتواند از استفاده های دیگرایام عید باشد.

کلید

بایک تصمیم و اراده ی قوی و برمبنای برنامه ی پیش بینی شده،میتوانید از ایام عید استفاده ی چندمنظوره ببرید.

نتیجه گیری

 1. درایام عید،فقط یکی دو روز اول رابه حضوردرمراسم دید و بازدید اختصاص داده و ازبقیه ی ایام برای درس خواندن استفاده کنید.
 2. درمورد استفاده از اردوهای درسی ایام عید،برمبنای آمادگیهای درسی و روانی خود با تامل بیشتری تصمیم بگیرید.
 3. بایک تصمیم و اراده ی قوی وبرمبنای برنامه ی پیش بینی شده،میتوانید از ایام عید استفاده ی چندمنظوره ببرید.

 نویسنده: صحبت اله حکمتی |
یکشنبه 1388/03/03 |

استفاده از تمام توانایی ها برای موفقیت در کنکور

استفاده از تواناییها

وقتی ازدانش آموزان سؤال میکنیم که:ازچنددرصد توانایی های خوداستفاده میکنید؟ اگرچه پاسخ ها متفاوت است، اما کمتر کسی ادعا داردکه به طورکامل از تواناییهای خود بهره میبرد.تجربه نشان دادهاست که ارزیابی دانش آموزان درباره ی استفاده ازتوانایی ها ی خود بین 80 – 40 درصد است.امکان داردکه این میزان درهمه ی زمانها یکسان نباشد و دچارافت و خیزشود.همچنین،این افت وخیزممکن است هم درمورد دانش آموزان قوی وهم دانش آموزان ضعیف اتفاق بیفتد.چرا نمیتوانیم ازهمهی تواناییهاو انرژی خود برای کاری که آنرا مهم میدانیم، استفاده کنیم؟بقیه توان وانرژی ماکجا میرود وصرف چه چیزیهایی میشود؟

تقسیم انرژی

به طورحتم، منظور ازتقسیم انرژی در ورزشهایی مانند دو ومیدانی،شنا و فوتبال را میدانید.یک دوندهی استقامت،از ابتدای مسیرباید به نحوی انرژی خودراتقسیم کندکه نه همهی آن رادرابتدای حرکت صرف نماید و نهدرآخرکم بیاورد. این موضوع دربارهی درس خواندن و بخصوص کنکورنیزمصداق دارد.نبایدآن چنان تندبرویدکه بعدهادچارمشکل شوید ونه آن چنان کند،که نتوانید از تواناییهایتان استفادهی مطلوب ببریدلازم است شما هم مانندآن دوندهی استقامت، نمای ذهنی و کلی از مسیرداشتهباشیدتا برنامهی کاری خود را براساس آن تنظیم کنید ممکن است امروزخیلی سرحال باشید و بتوانید زیاد درس بخوانید،اما اگراوضاع به همین صورت نبود چه میکنید؟همیشه اعتدال بهترین روش است وزرنگی شما درتهیه ی برنامه،تنظیم یک برنامه ی اعتدالی است.

کلید

باترسیم یک دورنمای کلی ازمسیرحرکت درذهن خود،انرژی خودرابه صورت متعادل دراین مسیرتنظیم کنید.

کنترل انرژی یکی ازعواملی که موجب میشودنتوانیداز تواناییهای خوداستفادهی بهینه کنیدصرف انرژی برای اموری است که در ایام درس خواندن- به خصوص کنکور، کم اهمیت تلقی میشود.اگرنتوانید کنترل انرژی خود را به دست بگیرید،باید ضرر و زیان بعدی را هم بپذیرید و تحمل کنید.برای روشن شدن منظوربه سه مثال اکتفا می کنیم.شما میتوانید موارد دیگری رابه آنها بیافزایید. یکی ازعادتها و مشغولیات ذهنیکه باعث حدررفتن گستردهی انرژی و وقت میشود،تلویزیون است.عادت به مشاهدهی سریالها و برنامه های مختلف،تنها از نظر زمانیکه صرفدیدن آنها میکنیدمشکل سازنیستند بلکه تاثیرات بعدی آنها مهمتراست.بعد ازدیدن یک سریال،حتی اگر تلویزیون راخاموش کنید،عملاسوژهی سریال درذهن شماجریان دارد و تمام نشده است.این که چه اتفاقاتی درسریال روی داده واحتمالا درقسمتهای بعدی چه میشود تامدتی ذهن را به خود مشغول میسازند.موضوعات ورزشی،به خصوص فوتبال هم مشغله ای ذهنی است که اگر چه جالب هم باشند باید کنترل شوند. پیگیری اخبار ورزشی،جرّو بحثهای قرمزو آبی،خرید روزنامه های ورزشی و مواردی مشابه،آن هم با حساسیتهای زیادی که بعضی ها دارند،موضوعاتی نیستندکه خیلی ارزش وقت صرف کردن داشته باشند،به ویژه برای کسیکه کنکوری است. جروبحثهای خانوادگی و هرگونه گفتگوهای تنش زا درباره ی درس خواندن،کنکور و موضوعات دیگر، با افرادخانواده یا دوستان به لحاظ انرژی و وقتی که صرف می شود،بایدکنترل شوند. حساسیتهای بی مورد دربارهی این که حتما بایدحرف خود را به کرسی بنشانید و ثابت کنیدکه حق باشماست،غیراز اتلاف وقت وانرژی، ثمری نخواهدداشت.

کلید

هرسوژه ومشغلهی ذهنی،ارزش وقت صرف کردن ندارد.انرژی خودرابرای کارهای اصلی،کنترل وذخیره کنید. عادتهای مهارنشده اگرچه مثالهای بحث قبلی،جزء عادتهای مهارنشده هم محسوب میشوند،اما به لحاظ اهمیت موضوع،به مصادیق دیگر مساله از زاویهای دیگر اشاره میشودهرکدام ازماعادتهای زیادی داریم که ممکن است بدیا خوب باشند.آن چه دربحث حاضراهمیت دارد،میزان توانایی ما درمهارعادتهای نامطلوب است.ایام کنکور زمان مناسبی برای تغییر عادتها نیست. بنابراین به عنوان دانشآموز دبیرستانی،سعی کنید عادتهای نامطلوب ومشکل ساز را تاقبل ازکنکور تغییردهید.اگرهم کنکوری هستید،توصیه میکنیم درموردعادتهای بد اماکم اهمیت اقدامی انجام ندهیدو اصلاح آنها را به زمانی دیگر موکول سازید.اماعادتهایی هستندکه عدم توجه به آنهامیتواندمشکل آفرین باشد،به هرحال،چه دانش آموزان دبیرستانی وچه کنکوریها،باید نسبت به عادتهای مهارنشدهی مهم،حساسیت نشان دهند.به عنوان مثال،زیاد تلویزیون دیدن عادتی است که باید مهار شود.هستندکسانی که با قصد نیم ساعت یایک ساعت پای تلویزیون مینشینند و تا به خود بیایند چند ساعت وقت تلف شده روی دستشان میماند.مطالعه درحالتهای خوابیده ولمیده ومطالعه روی تخت خواب نیز از عادتهای نامطلوبی هستندکه درصورت مهار نشدن مشکل ساز خواهندبود.بعضیها بساط مطالعه خودرامقابل تلویزیون پهن میکنند بعضیهاهنگام مطالعه به صرف تنقلات و خوردنیهای دیگر میپردازند، بعضیها زمان مطالعه راه میروند و یا با صدای بلند درس میخوانند، و بعضیها…، همهی اینها عادتهایی هستندکه اگرمهارنشوند باعث افت تواناییها خواهندشد.اگر واقعا انگیزهای قوی برای درس خواندن و موفقیت دارید،بایدبتوانیداین عادتهارا به کنترل خود درآورده و تغییردهید.

کلید

بامهاروکنترل عادتهای نامطلوب،امکان استفاده بیشترازتواناییهاوفرصتهارابه وجودآورید. افکارمزاحم انسانها در هر زمانی سوژههایی برای فکرکردن دارند اما محدودیت فرصتها و اولویت مسائل،ما را وادار میسازند در هر زمان به موضوعاتی بیندیشیم که مهمترهستند.زمانی هم که به موضوعاتی که تصور میکنیم مهمتر هستند فکر میکنید، چون ذهن ما پویا است،گاهی افکار حاشیه ای و مزاحم جایی برای خود بازکرده و ذهن ما رامشغول میسازند. این افکار را، مزاحم مینامند.چون مسیرسوژههای اصلی ذهن را منحرف میکنند.بحث افکارمزاحم وراههای کنار آمدن با آنها مساله ی سادهای نیست که درحال حاضرمزاحم تلقی میشود، در زمان و وقت مناسب میتوانند موضوعاتی بسیار مهم باشند.به عنوان مثال،این که دانشآموزی به آینده وخوشبختیاش بیندیشد خوب است اما اگر قرار باشد این موضوع در ایام درس خواندن و یا درشرایط کنکور،بین سوژه های اصلی ذهن جاگیرد،فکرمزاحم تلقی خواهدشد.شناسایی افکار و محرکهای مزاحم وغلبه بر آنها،ازعوامل مهم تمرکزحواس وافزایش بازده مطالعه میباشد که دربارهی آن بیشترخواهیم گفت.

کلید

بایدمهارتهای مواجهه با افکارمزاحم رادرخودایجادوتقویت نمایید.

نتیجه گیری

 1. با ترسیم یک دورنمای کلی ازمسیرحرکت درذهن خود،انرژی خودرابه صورت متعادل دراین مسیر تنظیم کنید.
 2. هرسوژه ومشغلهی ذهنی،ارزش وقت صرف کردن ندارد.انرژی خودرابرای کارهای اصلی،کنترل وذخیره کنید.
 3. با مهار و کنترل عادتهای نامطلوب،امکان استفاده بیشترازتواناییهاوفرصتهارابه وجودآورید.
 4. بایدمهارتهای مواجهه با افکارمزاحم رادرخودایجاد وتقویت نمایید.

 نویسنده: صحبت اله حکمتی |
یکشنبه 1388/03/03 |

دلایل عدم ژیشرفت در مطالعات مربوط به کنکور چیست؟

فکرمیکنید پیشرفت مطلوبی ندارید؟

اول بایدببینیدکه درست فکرمیکنیدیانه؟

ملاک شمابرای پیشرفت چیست این ملاک تاچه حدعینی است؟

آیا اصلاملاکی برای پیشرفت داریدیافقط براساس مقایسه خودبادیگران،تصورمیکنیدکه پیشرفتتان خوب نیست؟

درهرحال اگربرایتان ثابت شدکه خوب پیشرفت نمیکنید،بایدوضعیت را ارزیابی وتحلیل کنید. ضعف درآمادگیهای درسی یک دلیل عدم پیشرفت میتواندضعف پیشنیازها باشد.یادگیریهای جدیددرپایهی یادگیریهای قبلی ساختهمیشوندپس اگردر درس یا درسهایی ضعیف بودهایدواین ضعف راجبران نکردهایدتوقع نداشته باشیدکه همه چیزخوب پیش برود،یاسطح توقعات خودراپایین بیاوریدو یابه صورت جدی به دنبال رفع کمبود پیشنیازهاباشید.درفصول فبل به این نکته اشاره کردهایم که کلاس رفتن اکثردانش آموزان با هدفمندی همراه نیست.درکلاسهای تقویتی خصوصی ویاکنکوروتست-حتی اگرآموزشهاخوب باشند-تفاوتهای فردی رعایت نمیشوند.تعدادزیادی دریک کلاس جمع میشوند.دراین کلاس همهنوع دانش آموزی وجودداردازضعیف تاقوی،ولی آموزش یکسان است درکلاسهای کنکور،بیشتربرای تشریح مطالب،تست،وتمرین وتکرارصرف میشودودانش آموزانی که ضعف های اساسی درپیش نیازهادارندفرصتی برای ترمیم این ضعف هاپیدانمیکنند.

دانش آموزان می تواننداززمان وهزینه هایی که صرف حضوردرکلاس هامیکنندبه صورت منطقیتری استفاده نمایند.اولا لزومی ندارددرهمه کلاسهاشرکت کنید.بایدتشخیص دهیدنیازواقعی شماچیست،یعنی درکدام دروس وضع پیش نیازهای تان خوب است امانیازبه تمرین و تکرارداریدودرکدام دروس بایدوقتتان راصرف جبران ضعف هاکنید.ثانیابرای درسهاکه ضعف داریدبه صورت انفرادی یاگروه های کوچک (حداکثر 4نفری)ازدبیرانی استفاده کنیدکه توانایی تشخیص ضعف هاوجبران آنهارادارند.به عبارت سادهتررفع اشکالی کارکنید.به جای این که دبیرمربوطه کلیه مطالب ان درس را آموزش دهدباهم به دنبال رفع اشکال،اماباوقت ودقت بیشترباشید.

کلید

بدون جبران ضعفهای پایه ای دردرسها،صحبت ازپیشرفت تحصیلی معنایی ندارد. ضعف درآمادگیهای روانی

آمادگی های روانی (انگیزهها) علی رغم نقش فوقالعادهایی که دارندکمترموردعنایت قرارمیگیرند.درموردانگیزههامعمولادونوع اشکال وجود دارد.

الف: بعضیها انگیزه ندارندویاانگیزه آنان کامل نیست.دراین دسته،انگیزههادچارتغییرات ودگرگونیهای زیاداست.زمانی ممکن است کاملاسرحال باشند ودرآمادگی روانی درسطح بالایی بسربرندوزمانی هم هیچ حال وحوصله ای برای درس وکنکورندارند.

این که چراتعدادی از دانش آموزان انگیزه کافی ندارند وسطح انگیزه درآنان دائما بالا و پایین میرود،موضوعی است که درفرصت دیگربدان پرداخته خواهدشد. برای آن که میزان آمادگیهای روانی خودرا ارزیابی کنیدبه سؤالات زیربا بله وخیرپاسخ دهید.

آیا ازدرس خواندن لذت میبرید؟

آیاتلاش شمابیش ازآن که برای خودتان باشدبرای جلب رضایت دیگران است؟

آیابرای شمادل کندن ازمحرکهای خوشاینددیگرمثلاتفریح،تلویزیون،فوتبال،و….کارسختی است؟

آیا اهداف روشنی برای درس خواندن وکنکوردارید؟

آیا ازسراجباردرس میخوانیدوآیاازآمادگیهای درس لازم برخوردارهستید؟

ب: بعضی ازدانش آموزان هم درموردانگیزههای خود دچاراغراق وخودفریبی میشوند.متاسفانه گاه حتی مشاوران نیزمتوجه نوع مشکل این دانش آموزنمی شوند.همان گونه که کافی نبودن انگیزه مشکل سازاست بزرگ نمایی دراین باره هم موجب پوشیده ماندن واقعیتها میشود. این دسته ازدانش آموزان حتی اگرحرکت خودرا با شوروحرارت شروع کنند،معمولا درادامه دچارکندی میشوند.مشاوران باید به این دانش آموزان واقعگرایی ونحوه تقسیم انرژی روانی ازابتدا تا انتهای کارراآموزش دهند.دانش آموزی که کارخودرابا سروصدا وصرف انرژی زیاد شروع می کندباید بداند که احتمالادرماههای بعدنخواهد توانست این روندرا ادامه دهد پس آهسته وپیوسته رفتن بهترازتندرفتن است.

توصیه مفیدبرای این دانش آموزان استفاده ازخدمات مشاورهای است.

کلید

انگیزههای واقعی خودرابشناسیدوهرچندوقت یکبارآنهارامرورنموده ودرصورت لزوم اصلاح کنید.

دلایل عدم پیشرفت ملاکهای ارزیابی عامل دیگربرای عدم پیشرفت مشخص نبودن ملاکهای پیشرفت است.دانش آموزان درموردپیشرفت یاعدم پیشرفت احساس کلی ومبهم دارند .مثلااگریک روزخوب درس خوانده باشندآن رانشانه پیشرفت میدانندویا اگریکی دو روزفرصت مطالعه را ازدست بدهندفکرمیکنندکه خیلی عقب افتادهاند.امادرواقع هیچ یک ازاین مواردچیزخاصی را نشان نمیدهند.پس،پیشرفت بایدملاک مشخصی داشتهباشد.این ملاک میتواندبراساس زمان تعیین شودمثلامقدارزمان مطالعهی مفید،دراین صورت شمابایدسعی کنیدیک برنامه تدریجی ومنطقی ساعات مفید خودرا افزایش دهید. یک ملاک دیگربراساس موضوعات درسی است.مثلاشمادرمحدوده ی یک ماهه تصمیم می گیرید که 5 مبحث ازفیزیک، 4مبحث ازشیمی، 6مبحث ازادبیات و….رابخوانید ودرماه بعد موضوعات ومباحث دیگررامطالعه کنید.

توصیه می شود ملاکهای ارزیابی پیشرفت خودرابه صورت جزیی مثلا روزانه ویاحتی هفتگی تعیین  نکنید،چراکه باعث دلسردی میشود.در این خصوص بهتراست کمی کلی عمل نمایید.ارزیابی روند پیشرفت درفرصتهای دوهفته ای خوب است. همیشه به خودتان امید بدهید که می توانید بهترازگذشته عمل کنید.

کلید

با تعیین ملاکهای مشخص،کنترل روندپیشرفت خود را تسهیل کنید.

نتیجه گیری:

 1.  بدون جبران ضعفهای پایه ای دردرسها،صحبت ازپیشرفت تحصیلی معنایی ندارد.
 2. انگیزههای واقعی خودرابشناسیدوهرچند وقت یکبارآنهارامرورنموده ودرصورت لزوم اصلاح کنید.
 3.  باتعیین ملاکهای مشخص،کنترل روند پیشرفت خودراتسهیل کنید.


نویسنده: صحبت اله حکمتی |
یکشنبه 1388/03/03 |

اصول اساسی مطالعه برای کنکور

برای یک مطالعهی موثرومفیدچه اصولی بایدرعایت شود؟

چگونه میتوان بهرهوری مطالعه را افزایش داد؟

نکاتی که دراین قسمت مطرح میشوند شایدخیلی ساده به نظربرسند،اما همین نکات ساده به میزان غیرقابل تصوری درکیفیت مطالعه تاثیر دارند. این اصول،تقریبا ارتباطی با موضوع یا عنوان درسی ندارند وبه عبارت بهتر،اصولی هستند که بایدهمیشه و در هر درسی رعایت شوند. یک نکتهی ظریف دراستفاده از این اصول آناست که دانش آموزان تصور میکنند باید زمانی راصرف آنها نمایند،درصورتی که از وقت خود میتوانند به شکل دیگری بهره ببرند.این تصورغیرمنطقی باعث میشود دانش آموزان به همان شیوههای نادرست خود ادامه دهند.برخلاف تصور،رعایت این اصول،حتی اگردرابتدای کارزمانی را از وقت دانش آموزان بگیرد،درادامه به شدت موجب صرفه جویی در زمان خواهد شد.

کل خوانی

یک اشکال مهم دانش آموزان در مطالعه این است که آنها مطالب را جزء جزء خوانده و بعد این اجزاء را به هم ارتباط میدهند.کلخوانی یک اصل بسیار مهم درمطالعه است ومنظور ساده از آن این است که قبل ازشروع مطالعه هر کتاب یا موضوع کلی،ابتدا باید چهارچوب یا طرح کلی ازآن در ذهن ایجاد کنیم.کلی خوانی باعث ایجاد ارتباط بیشتر بین مطالب و همچنین ایجاد نظم ذهنی میشود.بنابراین درمطالعه توصیه میشود وقتی کتاب یایک موضوع کلی راشروع میکنید ابتدا برفهرست مطالب توجه وتمرکز نمایید.ببینید چه ارتباطی بین مطالب وجود دارد؟درموردکدام موضوعات سابقه ی ذهنی دارید و کدام مطالب جدید هستند؟بعد از آن در یک فرصت زمانی مناسب و با حوصله و تامل کتاب را از ابتدا تا انتها ورق بزنید و مجموعه مطالب آن را مرور نمایید.مطمئن باشید همین کار ساده و وقت اندکی که برای بررسی فهرست و مرور مطالب صرف میکنید،بازده مطالعه شما را چندین برابر افزایش خواهد داد.

کلید

با رعایت اصل کل خوانی به ارتباط بین مطالب و ایجاد نظم ذهنی خود کمک کنید. توجه به عناوین و سرفصلها هر مطلب کلی از کتاب وبخشهای مختلف آن از یک سری سرفصلها وعناوین فرعی تشکیل شده است.شاید باور نکنیدکه همین سر فصلها وعناوین فرعی چقدر دریادگیری و درک بهتر مطلب میتوانند مؤثر باشند.برای شما پیش آمده، سر جلسه امتحان به سؤالی بر خوردهاید که میدانید حتما جواب آن را خواندهاید ولی هر چه به ذهن خود فشار میآورید این جوابرا به خاطرنمیآورید.دلیل اینامرهمین است که درحین مطالعه عناوین رامانند متنکتاب خوانده اید. توجه و تمرکز بر سرفصلها و عناوین فرعی نه تنها موجب تقویت هشیاری میشود،بلکه باعث میگردد شما ارتباط بین مطالب را گم نکنید و بدانید که بین قسمتهای مختلف یک موضوع چه ارتباطی وجود دارد.بنابراین توصیه میکنیم که درآغاز هرفصل،هم به موضوع اصلی وهم به عناوین فرعی با دقت بیاندیشید وسعی کنیددرذهنخودارتباط بین مطالب را با دقت جا بیاندازید.

کلید

بر روی سرفصلها و عناوین فرعی تامل و تمرکز کنید.

ارتباط مطالب

از نظر روانشناسی،یادگیری وقتی معنی دار است که بین مطالب قبلی و جدید ارتباط ایجاد شود.سعی برحفظ نمودن به جای درک وفهم مطالب،باعث عدم شکلگیری اینارتباط میشود.یک دلیل اصلی ضعف دانش آموزان دردروس ریاضی همین نکته است.اصولا دراکثردروس یک ارتباط پلهای بین مطالب وجود دارد و هرچه این ارتباط قویتر باشد پیشرفت درسی نیز از سرعت بیشتری برخوردار خواهد بود. بنابراین وقتی شما مطلبی را خوب متوجه نمیشوید و با این ضعف پیش میروید،این ضعف فقط درهمان نقطه باقی نمیماند و ارتباط بین سایر مطالب را هم متزلزل میکند.

کلید

با درک و فهم بهتر موضوعات،به ارتباط مطالب و در نتیجه افزایش سطح یادگیری کمک کنید.

شیوه ی یادگیری

دو شیوهی یادگیری وجود دارد.متراکم و فاصلهدار،در شیوهی متراکم،فرد وقتی شروع به مطالعه میکند تا زمانی که فرصت دارد پیش میرود واستراحتی برای خود درنظرنمیگیرد. اما در شیوه ی فاصله دار،فرد زمان هایی را برای مطالعه وزمان هایی نیز برای استراحت درنظر میگیرد.مثلا اگر 4 ساعت وقت دارد بعد از هر مطالعه 60 دقیقه ای یک فرصت استراحت 10 دقیقه ای به خود میدهد.

پژوهش ها نشان داده اند که یادگیری فاصله دار نتایجی به مراتب بهتراز یادگیری متراکم دارد.عده ای با این تصور که هیچ زمانی را از دست ندهندفرصت استراحت را هم مغتنم شمرده و به کار خود ادامه میدهند.اما مطمئن باشید که این فرصت نه تنها زمان از دست رفته نیست بلکه تا حد غیر قابل تصوری،بهرهوری مطالعه را افزایش میدهد.

کلید

ساعات و فرصتهای مطالعه را به زمانهایی برای مطالعه و زمانهایی را برای استراحت تقسیم کنید.

نتیجه گیری

 1.  با رعایت اصل کل خوانی به ارتباط بین مطالب و ایجاد نظم ذهنی خود کمک کنید.
 2.  بر روی سرفصلها و عناوین فرعی تامل و تمرکز کنید.
 3.  با درک و فهم بهتر موضوعات،به ارتباط مطالب و در نتیجه افزایش سطح یادگیری کمک کنید.
 4.  ساعات و فرصتهای مطالعه را به زمانهایی برای مطالعه و زمانهایی را برای استراحت تقسیم کنید.


نویسنده: صحبت اله حکمتی |
یکشنبه 1388/03/03 |

آمادگی برای مطالعه کنکور

مقدمات و شرایط اولیه ی لازم برای آغاز مطالعه چیست؟

آیا تا کنون دقت کردهاید که هر جلسه ی مطالعه ی شما چگونه شروع میشود؟

شاید کمتردقت کرده باشید که یکی از نقطه ضعفهای اساسی بیشتر دانش آموزان به نحوه ی آغاز مطالعه باز میگردد. مطالعه بدون کسب آمادگیهای لازم،مانند شنا کردن بدون یادگیری مهارتهای شنا است. کسی که بی مقدمه وارد مطالعه شود علاوه بر این که چیز زیادی یاد نخواهدگرفت،زمان زیادی را هم از دست خواهد داد.

مکان مطالعه

دانش آموزان در خصوص مکان مطالعه عادتهای متفاوتی دارند.مطالعه در منزل،پارک و کتابخانههای عمومی از رایجترین مکانهای مطالعه محسوب میشوند.آنچه در این باره باید بدانید این است که محیط و مکان مطالعه علاوه برداشتن شرایطی چون سکوت و آرامش، باید تا حد امکان ثابت و بدون تنوع باشد.اگر واقعا میخواه ید با تمرکز مطالعه نمایید باید سعی کنید که خود را به محیط یکنواخت و ثابت عادت ده ید.بنابراین فضاهای عمومی مانند پارک،برای یک مطالعه جدّی،مکان مناسبی محسوب نمیشود.تغییرات مکرردر دکور اتاق و یا مکان مطالعه نیزچون مخلّ تمرکز میشوند توصیه نمیگردد.بعضیها دوست دارند موقع مطالعه کسان دیگری مانند دوستان دور و برشان باشند.اگر هدف از این کار مطالعه گروه ی و رفع اشکال باشد خوب است،اما در هرحال،باید زمانهایی برای مطالعه فردی-به صورت تنها- در نظر گرفته شود. اگر میتوانید – و امکانات لازم را دارید- بهترین مکان برای مطالعه ی توام با تمرکز،منزل خودتان و البته یک اتاق مشخص است و اگر علیرغم فراهم بودن امکانات و شرایط وهمکاری اعضاء خانواده،باز دوست دارید که در فضاهای دیگری مطالعه نمایید،احتمالا باید در نیّت جدّی خود برای درس خواندن شک کنید.

کلید

برای مطالعه جدّی و توام با تمرکز،یک فضای ثابت و یکنواخت بهترین مکان است.

هدفمندی مطالعه

این موضوع را از زوایای مختلف میتوان مورد بحث قرار داد.یک بعد مهم هدفمندی به نیّات و ایدهآل و انگیزهها ی شما برمیگردد.بعد دیگر آن به آرامش ذهنی و نظم رفتاری شما مربوط است.یکی دیگر از ابعاد آن این است که شما چه قدر مهارتها و ظرافتهای لازم دربرنامهریزی و به خصوص پیشبینی تغییرات به خرج ده ید.یعنی اینکه اگر قسمتی از برنامه ی شما اجرا نشدو یا طولانی شدن یک برنامه منجر به هم خوردن برنامه های دیگر شد چه طرحهای هدفمندی را پیشبینی کرده باشید. اگرچه درخصوص هر یک از ابعاد در قسمتهای بعدی صحبت خواه یم کرد.اما برای این که در این قسمت هم به نتیجهای رسیده باشیم به این نکته اشاره میکنیم که هدفمندی در مطالعه یعنی داشتن یک ذهنیت روشن و شفاف درباره ی اهداف برنامهها و پیشبینی های لازم.به عبارت دیگربا یک ذهن ابهامگرا و پیچیده و سردرگم نمیتوان مطالعهای موفق داشت.اگر از پس خود برنمیآیید به مشاور مراجعه کنید.

کلید

باید به طور شفاف بدانید که چه در مغز شما میگذرد و چه میخواه ید بکنید.

 

آغاز هشیارانه

ما در این جا برای بیداری و هشیاری تعاریف متفاوتی رادرنظر میگیریم.هشیاری یعنی داشتن یک آگاه ی ارادی و به عبارت بهتر یعنی بیداری آگاهانه. بسیاری از دانش آموزان برای ورود به مطالعه بیدار هستند ولی هشیاری لازم را ندارند.شایدبرای شما پیش آمده که مطالعه درسی را شروع کرده اید اما بعد از گذشتن دقایقی،تازه متوجه شدهاید که اصلا نمیدانید چه میکنید! دچار حواسپرتی میشوید و یا مطالب را خوب درک نمی کنید. مطالعه ی شما وقتی هشیارانه است که شما از لحظه ی شروع مطالعه- و بعد در لحظه لحظه ی ادامه ی آن- بدانید که دارید چه میکنید و کاملا کنترل ارادی بر رفتار خود داشته باشید.چگونه میتوان مطالعه را هشیارانه آغاز کرد؟وضو بگیرید، نیت کنید،برای یکی دو دقیقه چشمان خود را ببندید و افکارتان را بر روی کاری که میخواه ید انجام ده ید متمرکز سازید،یک تذکر آمرانه و جلب توجه کننده به خودتان بده ید- مثلا با صدای بلند به خود دستور بده ید که من در این لحظه با آمادگی کامل میخواهم مطالعه این قسمت از کتاب را شروع کنم-،یک علامت یا رمز بخصوص را برای خود تعیین کنید و… تمرین خودآگاه ی و تقویت هشیاری،کیفیت آغاز و ادامه ی مطالعه را افزایش خواهد داد.

نتیجه گیری

 1. برای مطالعه جدّی و توام با تمرکز،یک فضای ثابت و یکنواخت بهترین مکان است.
 2. باید به طور شفاف بدانید که چه در مغز شما میگذرد و چه میخواه ید بکنید.
تمرین خودآگاه ی و تقویت هشیاری،کیفیت آغاز و ادامه ی مطالعه را افزایش خواهد داد.


نویسنده: صحبت اله حکمتی |
یکشنبه 1388/03/03 |

آمادگی برای مطالعه کنکور

مقدمات و شرایط اولیه ی لازم برای آغاز مطالعه چیست؟

آیا تا کنون دقت کردهاید که هر جلسه ی مطالعه ی شما چگونه شروع میشود؟

شاید کمتردقت کرده باشید که یکی از نقطه ضعفهای اساسی بیشتر دانش آموزان به نحوه ی آغاز مطالعه باز میگردد. مطالعه بدون کسب آمادگیهای لازم،مانند شنا کردن بدون یادگیری مهارتهای شنا است. کسی که بی مقدمه وارد مطالعه شود علاوه بر این که چیز زیادی یاد نخواهدگرفت،زمان زیادی را هم از دست خواهد داد.

مکان مطالعه

دانش آموزان در خصوص مکان مطالعه عادتهای متفاوتی دارند.مطالعه در منزل،پارک و کتابخانههای عمومی از رایجترین مکانهای مطالعه محسوب میشوند.آنچه در این باره باید بدانید این است که محیط و مکان مطالعه علاوه برداشتن شرایطی چون سکوت و آرامش، باید تا حد امکان ثابت و بدون تنوع باشد.اگر واقعا میخواه ید با تمرکز مطالعه نمایید باید سعی کنید که خود را به محیط یکنواخت و ثابت عادت ده ید.بنابراین فضاهای عمومی مانند پارک،برای یک مطالعه جدّی،مکان مناسبی محسوب نمیشود.تغییرات مکرردر دکور اتاق و یا مکان مطالعه نیزچون مخلّ تمرکز میشوند توصیه نمیگردد.بعضیها دوست دارند موقع مطالعه کسان دیگری مانند دوستان دور و برشان باشند.اگر هدف از این کار مطالعه گروه ی و رفع اشکال باشد خوب است،اما در هرحال،باید زمانهایی برای مطالعه فردی-به صورت تنها- در نظر گرفته شود. اگر میتوانید – و امکانات لازم را دارید- بهترین مکان برای مطالعه ی توام با تمرکز،منزل خودتان و البته یک اتاق مشخص است و اگر علیرغم فراهم بودن امکانات و شرایط وهمکاری اعضاء خانواده،باز دوست دارید که در فضاهای دیگری مطالعه نمایید،احتمالا باید در نیّت جدّی خود برای درس خواندن شک کنید.

کلید

برای مطالعه جدّی و توام با تمرکز،یک فضای ثابت و یکنواخت بهترین مکان است.

هدفمندی مطالعه

این موضوع را از زوایای مختلف میتوان مورد بحث قرار داد.یک بعد مهم هدفمندی به نیّات و ایدهآل و انگیزهها ی شما برمیگردد.بعد دیگر آن به آرامش ذهنی و نظم رفتاری شما مربوط است.یکی دیگر از ابعاد آن این است که شما چه قدر مهارتها و ظرافتهای لازم دربرنامهریزی و به خصوص پیشبینی تغییرات به خرج ده ید.یعنی اینکه اگر قسمتی از برنامه ی شما اجرا نشدو یا طولانی شدن یک برنامه منجر به هم خوردن برنامه های دیگر شد چه طرحهای هدفمندی را پیشبینی کرده باشید. اگرچه درخصوص هر یک از ابعاد در قسمتهای بعدی صحبت خواه یم کرد.اما برای این که در این قسمت هم به نتیجهای رسیده باشیم به این نکته اشاره میکنیم که هدفمندی در مطالعه یعنی داشتن یک ذهنیت روشن و شفاف درباره ی اهداف برنامهها و پیشبینی های لازم.به عبارت دیگربا یک ذهن ابهامگرا و پیچیده و سردرگم نمیتوان مطالعهای موفق داشت.اگر از پس خود برنمیآیید به مشاور مراجعه کنید.

کلید

باید به طور شفاف بدانید که چه در مغز شما میگذرد و چه میخواه ید بکنید.

 

آغاز هشیارانه

ما در این جا برای بیداری و هشیاری تعاریف متفاوتی رادرنظر میگیریم.هشیاری یعنی داشتن یک آگاه ی ارادی و به عبارت بهتر یعنی بیداری آگاهانه. بسیاری از دانش آموزان برای ورود به مطالعه بیدار هستند ولی هشیاری لازم را ندارند.شایدبرای شما پیش آمده که مطالعه درسی را شروع کرده اید اما بعد از گذشتن دقایقی،تازه متوجه شدهاید که اصلا نمیدانید چه میکنید! دچار حواسپرتی میشوید و یا مطالب را خوب درک نمی کنید. مطالعه ی شما وقتی هشیارانه است که شما از لحظه ی شروع مطالعه- و بعد در لحظه لحظه ی ادامه ی آن- بدانید که دارید چه میکنید و کاملا کنترل ارادی بر رفتار خود داشته باشید.چگونه میتوان مطالعه را هشیارانه آغاز کرد؟وضو بگیرید، نیت کنید،برای یکی دو دقیقه چشمان خود را ببندید و افکارتان را بر روی کاری که میخواه ید انجام ده ید متمرکز سازید،یک تذکر آمرانه و جلب توجه کننده به خودتان بده ید- مثلا با صدای بلند به خود دستور بده ید که من در این لحظه با آمادگی کامل میخواهم مطالعه این قسمت از کتاب را شروع کنم-،یک علامت یا رمز بخصوص را برای خود تعیین کنید و… تمرین خودآگاه ی و تقویت هشیاری،کیفیت آغاز و ادامه ی مطالعه را افزایش خواهد داد.

نتیجه گیری

 1. برای مطالعه جدّی و توام با تمرکز،یک فضای ثابت و یکنواخت بهترین مکان است.
 2. باید به طور شفاف بدانید که چه در مغز شما میگذرد و چه میخواه ید بکنید.
تمرین خودآگاه ی و تقویت هشیاری،کیفیت آغاز و ادامه ی مطالعه را افزایش خواهد داد.


نویسنده: صحبت اله حکمتی |
یکشنبه 1388/03/03 |

برنامه ی کاری کلی

هرکار بزرگی نیاز به یک طرح و برنامه دارد.طرح و برنامه ی کلی شما برای کنکور چیست؟ اجرای برنامه های خیلی دقیق و جزیی به دلیل ویژگیهای خاص فرهنگ ما – که فعلا جای بحث آن نیست- معمولا امکان پذیرنمیباشد.اشکال مهم برنامههای دقیق این است که وقتی اجرانمیشودیا ناقص اجرا می شود،پیش بینی های بعدی را هم خراب میکند.بنابراین،یک توصیه مهم این است که با درنظرگرفتن عادتهای فرهنگی،یک برنامه ی کاری طراحی کنید که نه خیلی جزیی و نه خیلی کلی باشد. تذکر این نکته هم ضرورت دارد،به طور حتم هستند دانش آموزانی هم که توانایی طراحی و اجرای برنامه های دقیق و جزیی را دارند. یک برنامهی کاری این برنامهی کاری برای کسانی که دانش آموزان هستند با آنهایی که صرفا برای کنکور میخوانند تفاوت دارد.برای هر دو گروه پیشنهاد می کنیم که یک فرصت  45 - 40 روزه برای روزهای آخرکنکور از نیمه ی دوم اردیبهشت به بعد کنار بگذارند. تا قبل از این فرصت کنکوریهای غیردانش آموز میتوانند یک برنامه ی کاری دو مرحلهای را به اتمام برسانند.تا پایان اسفندماه سعی کنیدیک دورهی کامل مطالعه تشریحی دروس به اضافه ی تمرینهای تست را به پایان برسانید.از اول عید تا پایان دهه ی دوم اردیبهشت هم علاوه برمرور نکته وتست دروس،به رفع اشکال و جبران کمبودها هم بپردازید.کنکوریهای دانشآموز به دلیل اشتغال به درس و امتحانات شاید این فرصت دو مرحلهای را نداشته باشند.میتوانید تا پایان فروردین ماه و حداکثر نیمه ی دوم اردیبهشت ماه (که با آغاز امتحانات نیمسال دوم همراه است) دورهی جامع مطالعه تشریحی دروس به اضافه ی تمرینهای تست را تمام کنید.البته،در واقع شما هم ضرری نکردهاید وفرصتی را از دست نداده اید چراکه عملا درگیر درسها بوده اید..به یاد داشته باشید زیاد دوره کردن دروس مهم نیست،مهم این است که خوب وکامل دوره کنید. پس برنامه ی کلی پیشنهاد این است که هر طور شده تا  45 – 40 روز قبل از کنکور مرحله ی جامع مطالعه را حداقل یک بار کامل کنید.

 

کلید

با طراحی یک برنامه کلی کاری به نظم ذهنی و رفتاری خود کمک کنید. برنامه ی کاری در روزهای آخر اگر چه مطالعات و درس خواندنهای شما از آغاز تا کنون لازم بوده و این روند باید همچنان ادامه پیدا کند ولی روزهای آخر قبل ازکنکور نقش مهمتر و مؤثری در کسب نتیجه دارد.مطالعات امروزی ممکن است به دلیل تداخل،گذشت زمان، وحجم فعالیتها دچار فراموشیهای کم و بیش شوند.اما در روزهای آخر،اگر مضطرب نباشید با یک ذهن جمع و جور وحواس متمرکز میتوانید فراموشیها را به حداقل ممکن برسانید.در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد اما در طراحی کلی خود این دوره 40-45 روزه ی قرنطینه را کنارگذاشته و به خاطر بسپارید.

کلید

قسمتی از تواناییهای خود را برای یک دورهی یک ونیم ماههی ما قبل کنکور ذخیره نمایید. پیش بینی های تغییرات اگر برنامهی کاری خود را نسبتا کلی در نظر بگیرید،میتوانید تغییرات احتمالی را پیشبینی و شرایط خود را با آنها تطبیق دهید.مهم این است که شما آمادگیهای لازم برای تغییرات را داشته باشید.عواملی مانند امتحانات پیشبینی نشده،حوادث و رویدادهای خانوادگی،بیماری، افت انگیزه و….،میتوانند باعث تغییراتی در روند برنامه شوند.گاه دیده شده که دانش آموزانی به دلیل عدم پیشبینی آگاهانهی تغییرات، لطمههای روحی خورده اند.

کلید

امکان کنترل همه عوامل محیطی وجودندارد،بنابراین خودرا برای هرنوع تغییرات احتمالی دربرنامه آماده نموده و پیش بینی- های لازم را انجام دهید.

افتهای مقطعی

یکی از عوامل مهمی که برنامهی کاری را تحت تاثیر قرارداده و موجب تغییر در آن میشود افتهای مقطعی در روحیه و انگیزه است.لازم به ذکر است که اولا این افتها را خیلی غیرعادی تصور نکنید.دانش آموزان ممکن است با ناشیگری و استدلال های نابجا مساله را بیش از آن چه لازم است بزرگ نشان دهند.ثانیا اگر شما برای تغییرات احتمالی پیش بینی های لازم را انجام داده باشید دیگر ضرورتی ندارد دست وپای خود راگم کنید.ثالثا هر چه در این دورههای افت کمتر با خود و اطرافیان کلنجار بروید و باعث گسترش موضوع شوید،دوره ی افت کوتاه تروگذرا ترخواهد بود.با تفکری منطقی و واقعگرایانه میتوانید این مقاطع را پشت سر گذاشته و عقب افتادگیها را جبران کنید.

کلید

افت روحیه در مقاطعی از زمانها را غیرعادی تلقی نکرده و بدانید که این افت با ارادهی شما میتواند گذرا باشد.نویسنده: صحبت اله حکمتی |
یکشنبه 1388/03/03 |

برنامه ریزی برای پیشرفت 

مطالعه مفیدروزانه چقدربایدباشد؟

آیاقانون کلی برای این امروجوددارد؟

چگونه میتوان برنامهای برای افزایش ساعات مطالعه طرحریزی واجراکرد؟

ملاکهای پیشرفت چگونه بایدتعیین شود؟

چگونه بایدروندپیشرفت راکنترل کنید؟

مطالعه ی این فصل به شماکمک خواهد کرد به سئوالات فوق پاسخ دهید.اماتوجه به یک نکته حائزاهمیت است.برخلاف روشهای برنامه ریزی بعضی ازمؤسسات وافرادکه بسیارجزیی است،دراینجابه روش نسبتاکلی عمل کردهایم:چرا؟توصیه ی یک روش تقریباکلی برای برنامهریزی،بر اساس این اعتقادصورت میگیردکه فرهنگ ایرانی،فرهنگی منظم وجزءنگرنیست.این یک واقعیت است که مردم ایران،حوصله ی برنامه های خیلی دقیق وجزئی راندارندواگردنبال آن هم بروندبه صورت پیگیرومستمرادامه نمیدهندبنابراین،درروشهای خیلی جزئی برنامه ریزی،تنها شاید تعداد بسیارمعدودی ازدانش آموزان،توانایی اجراداشته باشند وبقیه بعدازمدتی معطلی حوصله شان سرمیرود.

تفاتهای فردی

برخلاف گفته هاوتبلیغات بعضی ازمردم که هیچ قانون کلی برای تعیین مقدارزمان لازم مطالعه وجود دارد.این که اصرارکنیم هردانش آموز دبیرستانی 13- 8 ساعت وهردانش آموزکنکوری حتما باید4 - 9ساعت درس بخواند تا موفق شود به غیرازنفی تفاوتهای فردی،باعث دلسردی واضطراب عده ی زیادی میشود. ازیک طرف توان وحوصله ی فردی انسانها متفاوت است، ازطرف دیگرانگیزههای دانش آموزان هم بایکدیگر فرق داردهمچنین پیشنیازها وآمادگیهای درسی همه یکسان نیست. بنابراین مهمترازآن که به هرنحوساعات مطالعه خود را افزایش دهیم این اهمیت داردکه ازمقدارساعات مطالعه ی خود- هرقدرهم که باشد – بهترین وبیشترین استفاده راببریم. اگرچه افزایش ساعات مطالعه ضرورت دارد اما بدترین کاردراین مورد آن است که بامقایسه ی خودبادیگران، زمینه های اضطراب ویاس رادرخود ایجاد کنیم.

کلید

به جای مقایسه ی مقدارساعات مطالعه ی خود بادیگران،اززمان های مطالعه به طورمطلوب استفاده کنید. برنامهای برای افزایش ساعات اگرمیخواه ید ساعات مطالعه خودرا افزایش ده یدنکته بسیاربسیارمهم این است که عجله نکنید.یک اصل روانشناسی میگوید:هررفتار در طول زمان به وجودمیآیدوتغییررفتارنیزبه زمان نیازدارد.عجله ودستپاچگی درافزایش زمانهای مطالعه به نتیجهای غیرازآشفتگی واضطراب نخواهدانجامید.آیا این خوب است که به زورهم که شده 14 ساعت درس بخوانیدولی چیززیادی یادنگیریدیا این که 5 ساعت درس بخوانید ولی واقعا مطالب رادرک کنید.پس اقدام برای افزایش ساعات مطالعه باید به صورت گام به گام صورت گیرد.

مطمئن باشیدبایک برنامه ی حساب شده ومنظم میتوانیدعلاوه برافزایش تدریجی ساعات درس خواندن، اززمانهای موجو دهم استفاده خوبی بکنید.

کلید

به جای افزایش جهشی ساعات مطالعه،به صورت تدریجی وگام به گام عمل نمایید. تعیین خط پایه برای تغییررفتاروافزایش ساعات مطالعه ازکجابایدشروع کنید؟اولین گام،تعیین وضع فعلی رفتاراست که اصطلاحابه آن خط پایه گفته میشود.یعنی شما بدون ه یچگونه تلاش برای افزایش این ساعات،ابتدا بایدسعی کنیدتشخیص ده یدکه درحال حاضروبه صورت واقعی چند ساعت توان مطالعه مفیددارید.این کارخیلی آسان است ومیتواندتوسط شمایایکی ازاطرافیان انجام گیرد.برای یک هفته یاده روزنموداری رسم کنیدکه بردارعمودی آن نشان دهنده ی دقایق وساعات،وبردارافقی آن نشان دهنده ی روزهاباشد.هرروزمیزان ساعات مطالعه راکنترل وبرروی نمودارمنتقل کنید.درپایان روزآخر،میانگین ساعات رامحاسبه نمایید.این خط پایه ی شماست که میتواند 4یا 5ساعت ویابیشتر باشد ودرواقع مبنای اقدام برای تغییربرنامه وافزایش ساعات مطالعه محسوب میشود.حال میتوانیدتصمیم بگیریدبراساس تواناییهای فردی خود وبایک روندمنطقی ومشخص درماه اول 60 یا 90 دقیقه ودرماههای بعدی به همین ترتیب ساعات بیشتری رابه برنامه خوداضافه نمایید.

کلید

مبنای افزایش ساعات مطالعه،ارزیابی وضع فعلی وتعیین خط پایه است. برنامه ریزی برای پیشرفت ترسیم نمودارپیشرفت اگربتوانیدوضع فعلی رفتارخودرا مشخص سازیدکار بزرگی انجام دادهاید،چراکه این نقطه ی آغاز حرکت است.مهم نیست که این زمان کم باشد،مهم این است که شمابرای افزایش تدریجی وبرنامهریزی شده ی آنعزمیمصمم وارادهای محکم داشتهباشید.برای کنترل روند پیشرفت میتوانیدنموداررسم شده برای تغییرخط پایه راادامه ده ید.یعنی برروی نمودار ادامه ی روزهارامشخص کرده ومیزان ساعات مطالعه  راعلامت

بزنید.ترسیم این نمودارچندکمک میکند.اول آن که کنترل روندپیشرفت را ازحالت ذهنی خارج میسازدواین مساله بسیارمهمی است.یکی ازمشکلات اساسی دانش آموزان برای برنامهریزی همین است که برنامه رابه صورت ذهنی طراحی میکنندو وقتی ازآنان خواسته میشودکه برنامههارابرروی کاغذبیاورند،زیاد روی خوش نشان نمیدهند،انگارکه بایدکارسختی انجام دهند.دوم آن که ترسیم نمودار،روند پیشرفت رابه صورت عینی وقابل دسترسی درمیآورد.شمامیتوانیدهرموقع که لازم بودبامراجعه به نمودار،وضعیت خودرا ارزیابی کنید. سوم آن که روند پیشرفت رامنظم میسازدواین خودمیتواندباعث تقویت روحیه وایجادانگیزه ی بیشترشود.

کلید

بارسم نمودار،روندکنترل پیشرفت خودراازحالت ذهنی به صورت عینی درآورید. تعیین ملاکهای پیشرفت این هم موضوعی بسیارمهم است وبیشتردانش آموزان درموردآن مشکل دارند.دانش آموزان شایدبه دلیل کمی فرصت وعجله،معمولاملاکهای پیشرفت راخیلی ایدهآلی ودست بالاتعیین میکنند.مثلاکسی که تابه حال به زور 3ساعت درس میخوانده یک باره تصمیم میگیرد 10 ساعت درس بخواند،یاکسی که حداقل 9ساعت میخوابیده،مقدارخواب خودرابه 6 ساعت کاهش میدهد.این تغییرات ناگهانی وملاکهای دست نیافتنی نه تنها قابل اجرانیستند بلکه موجبات دلسردی رانیزفراهم میسازند. ضرب المثل قدیمی راشنیده ایدکه : سنگ بزرگ علامت نزدن است.تصمیم به تغییرات بزرگ اگرچه میتواندگاهی یک استثناء باشد ولی برای همه امکانپذیرنیست.بنابراین بایدملاکهای پیشرفت باروندی معقول ومنطقی تعیین شوند.اگرخط پایه شمانشان میدهدکه دروضع فعلی 4ساعت امکان مطالعه داریدبهتراست دریکی دوهفته اول تصمیم بگیریدکه فقط نیم ساعت به این مقدار اضافه کنید.درصورت موفقیت برای هفته های بعدبازهم نیم ساعت دیگروبه همین ترتیب درهفتههاوماههای بعدنیم ساعت ویک ساعت افزایش ده یدتابه حدمطلوب وموردنظر برسید.

کلید

برای ادامه ی روندپیشرفت خودملاکهای گام به گام وقابل دسترس تعیین کنید. خودکنترلی رفتار برای  جدیترشدن کنترل روندپیشرفت میتوانیدبرنامههای تقویتی وجریمهای تعیین کنید.ببینیدازچه چیزهایی خوشتان میآید وازچه چیزهایی بدتان میآید.  5موردخوش آیند و  5مورد ناخوشآیند را که واقعابرایتان مهم بوده برروی شما تاثیردارندتعیین نمایند.براساس این نظام کنترلی میتوانیدبرای پیشرفت برنامه به خوداجازه بده ید.درصورتی هم که طبق ملاک،ازپیشرفت خودرضایت نداریدخودتان راجریمه کنید. دقت نماییدکه موردتقویت وجریمه روشن وواضح بوده وقابل اجراباشند.

کلید

برای کنترل رفتارهایتان یک نظام خودکنترلی ایجادکنید. استفاده ازنیروی کمکی گاه یه دلایل متعددی ازجمله کافی نبودن انگیزه،عدم توانایی غلبه برعادتهای نامطلوب وشرایط خاص محیطی،برای خودتان امکان اعمال کنترل فراهم نیست.دراین صورت بایدبپذیریدکه برای جلوگیری ازاتلاف وقت وازدست رفتن فرصتها،کسی شمارا دراین امرهمراه ی کند، حتی اگراین همراه ی کوتاه مدت وموقت باشد.این فردمیتواندپدرومادر،خواهروبرادربزرگترویاکسی باشدکه باشماارتباط نزدیکی دارد. بعضی ازدانش آموزان به خاطرنوع ارتباطات خانوادگی دربرابردریافت این نوع کمک مقاومت به خرج میدهندوآن رانمیپذیرنددرصورتی که به نظرمیرسد اگرکسی متوجه حساسیت موقعیت باشدباید داوطلبانه البته درصورت فراهم بودن سایرشرایط لازم خواستاراستفاده ازاین کمک باشد.

کلید

اگربه هردلیلی آن طورکه دلتان میخواهدنمیتوانیدپیشرفت راکنترل نماییدامکان استفاده ازنیروی کمکی رامدنظرقرارده ید.

نتیجه گیری:

 1.  به جای مقایسه ی مقدارساعات مطالعه ی خودبادیگران،اززمانهای مطالعه به طورمطلوب استفاده کنید.
 2.  به جای افزایش جهشی ساعات مطالعه،به صورت تدریجی وگام به گام عمل نمایید.
 3.  مبنای افزایش ساعات مطالعه،ارزیابی وضع فعلی وتعیین خط پایه است.
 4.  بارسم نمودار،روندکنترل پیشرفت خودراازحالت ذهنی به صورت عینی درآورید.
 5.  برای ادامه ی روندپیشرفت خودملاکهای گام به گام وقابل دسترس تعیین کنید.
 6.  برای کنترل رفتارهایتان یک نظام خودکنترلی ایجادکنید.
 7.  اگربه هردلیلی آن طورکه دلتان میخواهدنمیتوانیدپیشرفت راکنترل نماییدامکان استفاده ازنیروی کمکی رامد نظر قرار دهید.


آخرین مطالب

» آدرس جدید ( سه شنبه 1392/02/31 )
» جغرافياي شهري ( جمعه 1388/11/16 )
» تأثير پر فشار جنب حاره بر بارشهاي موسمي جنوب شرق و سواحل جنوبي ايران ( دوشنبه 1388/09/23 )
» اول مهر شروع بهار تعلیم و تربیت مبارک باد ( سه شنبه 1388/06/31 )
» پیش بینی بارش پائیز 88 ( جمعه 1388/06/27 )
» آشنائی با شهرستان كنگاور ( شنبه 1388/05/03 )
» مكتب رفتار فضايي و ديدگاه فضايي در جغرافيا ( سه شنبه 1388/04/23 )
» گودین- جغرافیا و جغرافیای تاریخی ( پنجشنبه 1388/04/18 )
» سيل چيست؟ بلاي طبيعي يا موهبت الهي ( دوشنبه 1388/04/08 )
» والدین و کنکور ( یکشنبه 1388/03/03 )
» روش های تمرکز حواس در کنکور ( یکشنبه 1388/03/03 )
» روش های کنترل اضطراب در کنکور ( یکشنبه 1388/03/03 )